ขนส่งตรวจเข้มรถตู้โดยสารสาธารณะ

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

FT รถตู้1

เป็นประจำทุกช่วงเทศกาลสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์  เรื่องความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะต้องยกให้หน่วยงานนี้เลยค่ะ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่คอยมาตั้งศูนย์เพื่อตรวจสอบความพร้อมทั้งรถตู้โดยสารสาธารณะและทั้งพนักงานขับรถ  โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563นี้ก็เช่นกัน ที่ได้นำเจ้าหน้าที่ขนส่ง ร่วมกับ อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจรถตู้โดยสารสาธารณะบริเวณข้างวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครในช่วงเทศกาลปีใหม่  โดยตรวจรถตู้โดยสารสาธารณะทุกคันที่มาจอดรับผู้โดยสาร เช่น  ตรวจทะเบียน ตรวจอุปกรณ์ภายในรถ เช่น ไฟหน้า ไฟหลัง ไฟเลี้ยว ถังดับเพลิงติดภายในรถ เช็คสภาพยาง ตรวจสอบการคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผู้โดยสาร   ตรวจสมุดประจำรถ และการรับผู้โดยสาร ซึ่งก็พบว่ารถตู้ทุกคันได้ปฏิบัติตามระเบียบทุกอย่างเป็นอย่างดี

FT รถตู้2

สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร จะทำการตรวจรถตู้ทุกคันและทุกวัน เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่  อีกทั้งในวันนี้ยังมีประชาชนเดินทางมาใช้รถตู้สาธารณะ  ยังไม่คึกคักมากเท่าไหร่ ซึ่งคาดว่าตั้งแต่พรุ่งนี้น่าจะคึกคัก

FT รถตู้3

FT รถตู้4

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว