กีฬาสีโรงเรียนสมฤดี

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

สมฤดีเกมส์1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 ธันวาคม ทางโรงเรียนสมฤดีได้เปิดการแข่งกรีฑาและกีฬา หรือการแข่งขันกีฬาสีของนักเรียนขึ้น โดยมีอาจารย์สมฤดี ศิริชัยเอกวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมฤดี เป็นประธานในพิธี และอาจารย์อุษา เย็นอุทก ผู้อำนวยการโรงเรียนสมฤดี เป็นประธานกรรมการในการจัดการแข่งขัน ซึ่งหลังจากที่กล่าวเปิดเสร็จ ก็ได้ลั่นฆ้องให้สัญญาณการเปิดกิจกรรม และขบวนนักกีฬา ก็ได้เดินลงสู่สนาม นักกีฬาจุดคบเพลิง และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน

ส่วนกิจกรรมในวันนี้ มีการแสดงของวงโยธวาธิต การประกวดเชียร์ลีดเดอร์  ส่วนการแข่งขันกีฬานั้น ได้เริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือก มาตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน โดยแบ่งนักกีฬาออกเป็น 4 สี คือ ม่วง เหลือง แดง และเขียว กีฬาที่ทำการแข่งขันได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ และกีฬาพื้นบ้าน

สำหรับการแข่งขันกีฬาสีได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเล่นกีฬา สนใจในกิจกรรมกีฬา ปลูกฝังคุณธรรมที่ดี ให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบ มีความสามัคคี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

สมฤดีเกมส์3

สมฤดีเกมส์2

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว