กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

 

 

tp-อนุบาล1

 

เมื่อ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  ได้มีการจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย บุคลากรและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี

เริ่มต้น นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร นำคณะครู อาจารย์ นักเรียน ถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จแล้ว ผู้อำนวยการฯ คณะครู นักเรียน จึงได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมประกวดภาพระบายสี  การประกวดเรียงความ และการประกวดเขียนเรื่องจากภาพ ในหัวข้อวันพ่อแห่งชาติ และการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจอันโดดเด่น ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562

 

tp-อนุบาล2 tp-อนุบาล3 tp-อนุบาล4 tp-อนุบาล5

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว