กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

tp-ปลูกต้นไม้1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 21 พฤศจิกายน โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้จัดงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อม มีนายแพทย์บุญรักษ์  พึ่งเจษฎา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลร่วมกิจกรรม

เริ่มต้นได้มีการร่วมแพลงต้นไม้ของพ่อ เพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากนั้น ได้มีการแจกต้นไม้ให้กับ รพ.สต. เพื่อให้นำไปปลูกใน รพ.สต.ต่างๆ เสร็จแล้วจึงได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสวนหย่อมด้านหน้าโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีการช่วยกันทำความสะอาด และรับบริจาคโลหิตและอวัยวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

งานสัปดาห์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นงานที่จัดขึ้นเนื่องจากวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขที่จะมาถึงในวันที่ 27 พฤศจิกายน นี้ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประกาศตั้งกรมสาธารณสุขขึ้น ต่อมาได้ยกฐานะเป็นกระทรวงการสาธารณสุขและเป็นกระทรวงสาธารณสุขจนถึงปัจจุบันนี้

ดังนั้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของงานสาธารณสุขที่ได้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน รวมทั้งด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

 

tp-ปลูกต้นไม้2 tp-ปลูกต้นไม้3

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว