กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดเทศบาลนครสมุทรสาคร

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

FT ทำความสะอาด1

ที่ตลาดสดเทศบาลนครสมุทรสาคร นายมานิต ชื่นจิตร์ รองปลัดเทศบาลฯประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  ในกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดเทศบาลนครสมุทรสาคร Big Cleaning Day และ กำจัดหนู พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง อสม.เทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมนี้ ได้จัดขึ้นที่ตลาดสดเทศบาล โดยมีการเก็บขยะภายในตลาดที่มีคนนำมาทิ้งตามพื้นตลาด และช่วยกันกวาดหยากไย่ตามอาคารเพดานตลาดสกเทศบาลฯ เพื่อให้ดูสะอาดน่ามองน่าเดินเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น

FT ทำความสะอาด2

นอกจากนี้ยังมีการกำจัดหนูซึ่งเป็นพาหะนำโรค  ด้วยการนำท่อพีวีซีมาตัด แล้วนำเหยื่อใส่เข้าไปในท่อเพื่อให้หนูมากินเหยื่อ เมื่อหนูกินเข้าไปแล้วก็จะตาย ซึ่งเหยื่อชนิดนี้เมื่อหนูกินแล้วตาย ซากหนูจะไม่เน่าเหม็น ทั้งนี้ทางเทศบาลนครสมุทรสาคร จึงขอความร่วมมือบรรดาร้านค้าในตลาดสดเทศบาล ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด  เพื่อที่ประชาชนจะได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดกันมากๆ

FT ทำความสะอาด3

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว