กำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสมุทรสาคร ทำดีถวายพ่อหลวงโดยการล้างห้องน้ำสาธารณะ

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - ห้องน้ำ1

อีกหนึ่งความดีที่ทำเพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยสมาชิกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสมุทรสาครบางส่วน  ได้พร้อมใจกันเป็นจิตอาสาทำดีถวายพ่อหลวง ด้วยการช่วยกันล้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณคิวรถตู้ข้างเทคนิคสมุทรสาคร  พร้อมทั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องน้ำที่ชำรุด และสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการคิวรถตู้ได้หันมาช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะตรงจุดนี้  เนื่องจากหน่วยงานของรัฐได้สร้างห้องน้ำไว้ เพื่อให้พนักงานขับรถตู้และผู้โดยสารได้ใช้บริการ แต่ตอนนี้ห้องน้ำค่อนข้างสกปรกมาก  ทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสมุทรสาคร จึงได้ช่วยกันทำความสะอาดเพื่อนำร่องเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการได้ช่วยกันรับผิดชอบ และทำความสะอาดอย่างจริงจังต่อไป

fm - ห้องน้ำ2

fm - ห้องน้ำ3

fm - ห้องน้ำ4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว