กาชาดเยี่ยมบ้าน

WEB-02

 

 

tp กาชาด1

ตั้งแต่เช้าของวันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร, นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร, ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร, สาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว ผู้นำท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน ที่อำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งก่อนที่จะลงพื้นที่นั้น ได้มีการรับฟังข้อมูลของผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ยากไร้ กันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักสาม  เพื่อดูพื้นฐานข้อมูลแต่ละราย ว่าเจ็บป่วยอะไร ต้องการอะไร เพื่อที่จะหาสิ่งของหรือวิธีการในการช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด หลังจากนั้น จึงได้มีการลงพื้นที่ ตามที่อำเภอบ้านแพ้วได้คัดเลือกมา จำนวนทั้งหมด 11 หลังคาเรือน ซึ่งก็มีทั้งคนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และบางครอบครัวก็มีเด็กเล็กด้วย

การเข้าเยี่ยมแต่ละรายนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการพูดคุยกับผู้ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ การใช้ชีวิต รายได้ ข้อมูลของการรักษาโรค รวมไปถึง ดูเรื่องสุขอนามัย อย่างเช่น เรื่องของห้องสุขา เพราะส่วนใหญ่แล้วทุกรายจะเป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้พิการ เรื่องการเข้าห้องน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญ บางหลังคาเรือนห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่เอื้อต่อผู้พิการหรือผู้สูงอายุ ก็จะหาทางในการปรับปรุงห้องน้ำห้องสุขาให้ใช้ง่ายขึ้น หลังจากสอบถามข้อมูลต่างๆแล้ว ก็ได้มีการมอบสิ่งของช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็น ของอุปโภค บริโภค เสื่อน้ำมัน ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ และเงินช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนบ้านไหนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จะต้องรอเรื่องงบประมาณที่น่าจะมาในช่วงเดือนมกราคม ส่วนเรื่องการช่วยเหลือด้านอื่นที่ทำได้เลยก็จะทำทันที

นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร บอกว่า ครั้งนี้กาชาดจะต้องทำงานแบบเชิงรุก คือจะต้องหาเคสที่ต้องการความช่วยเหลือและลงพื้นที่เอง จะไม่รอให้มีผู้ส่งเรื่องมาแล้วค่อยลง แต่จะให้ แต่ละอำเภอลงพื้นที่สำรวจชุมชนว่ามีใครบ้างที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ แล้วกาชาดก็จะนำทีมหน่วยงานมาลงพื้นที่แบบนี้  สำหรับการเยี่ยมบ้านครั้งนี้ ทางนายกเหล่ากาชาด ได้พูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบทุกหลังคาเรือนด้วยความเป็นกันเอง สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน

 

 

tp กาชาด2 tp กาชาด3 tp กาชาด4

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว