กระซ้าขาว มินิมาราธอน

AD-WEB-NET-แก้ไข-14-6-60-7

 

ส.วิ่ง1

ที่วัดกระซ้าขาว ตำบลบ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กระซ้าขาว เดิน-วิ่ง มินิมาราธอนครั้งที่ 1 โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ร่วมด้วย คณะผู้จัดการแข่งขัน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และนักวิ่งกว่า 2,000 คน จากทั่วไปประเทศ ที่ได้มาเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดขึ้นนี้

สำหรับการแข่งขัน กระซ้าขาวเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน  ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นตามที่ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชมรมศิษย์เก่าฯ และเพื่อพัฒนาชุมชนกระซ้าขาว ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครตั้งอยู่ แต่ยังขาดทุนทรัพย์เพื่อนำไปพัฒนา  จึงได้จัดโครงการ  กระซ้าขาวเดิน-วิ่ง  มินิมาราธอน ครั้งที่ 1  ขึ้น เพื่อเป็นการระดมทุนไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมชมรมศิษย์เก่าฯ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าฯ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย  และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่ง อีกด้วย

ส.วิ่ง2

ส่วนการแข่งขัน ก็ได้แบ่งออกเป็น 3  ประเภท คือ มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร,  ฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท และเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร  ซึ่งผู้ที่ร่วมแข่งขันจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก สำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันจะได้ถ้วยรางวัล  ส่วนเส้นทางในการวิ่งนั้น ทางคณะผู้จัดการแข่งขันได้เลือกเส้นทางที่จะทำให้ผู้วิ่งได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนชายฝั่งทะเล  การทำนาเกลือ  และ ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน

สุเมธ/ภาพ/ข่าว