กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดสมุทรสาครแล้ว

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

tp - รองรับ สส-01

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ยกเว้นเขตที่มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีจำนวน 349 คน ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเดินทางไปรับหนังสือรับรองการเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไปโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 8.30น.-16.30น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น2 สนง.คณะกรรมการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร

และจากการสอบถามไปยังนายเธียรสรรค์ วิริยานุภาพ ผอ.กต.จังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่า สำหรับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรสาครทั้ง 3 เขตนั้น ก็อยู่ในประกาศฉบับนี้ด้วยคือได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว โดยส.ส.เขต1 คือนายทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส.เขต2 คือนายสมัคร ป้องวงษ์  และส.ส.เขต3 คือนางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ นอกจากนี้ยังมีผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทยในเขตเลือกตั้งที่2 ของจังหวัดสมุทรสาครที่ กกต.มีคำวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง ทำให้คะแนนที่ผู้สมัครรายนี้ได้รับจะไม่ถูกนับรวมในการคิดคำนวณ ส.ส.แบบสัดส่วนในระดับประเทศด้วย

 

 

tp - รองรับ สส-02 tp - รองรับ สส-03 tp - รองรับ สส-04

 เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว