ประโยชน์ใช้สอยที่จะได้จากพื้นที่เขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

  หากเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเสร็จแล้ว จะสามารถเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมได้หลากหลาย  โดยทางเทศบาลนครสมุทรสาครซึ่งเป็นผู้รับ              ไม้ต่อจากโยธาธิการและผังเมือง จะบริหารจัดการพื้นที่นี้อย่างไร ติดตามได้จากข่าวนี้ค่ะ เทป            เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559ที่ผ่านมา เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้ประเดิมใช้พื้นที่ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมใหญ่ในการให้ประชาชนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันปีใหม่  ซึ่งทำให้ประชาชนที่               มาร่วมงาน ต่างรู้สึกชอบใจ เพราะพื้นที่กว้างขวางไม่แออัด

Read more
Page 1 of 11