ลำไยพวงทองของดีบ้านแพ้ว

  ของดีเมืองเกษตรบ้านแพ้วมีหลายอย่างให้เลือกชิม และนี่แหละค่ะคือของดีของลานเกษตรบ้านแพ้ว ที่ตอนนี้กำลังออกลูกดกเต็มต้น จนต้องใช้ไม้ค้ำกิ่งเอาไว้ เพราะไม่อย่างนั้น กิ่งหักแน่ๆ เพราะแค่ช่อเดียวก็หนักกว่า 2 กิโลกรัมแล้ว สวนลำไยนี้เป็นของนายกิมฮง ตรีพิศาล หรือสวนกิมฮง ที่ปลูกลำไยไว้ราว 20 ไร่ หากนับเป็นต้นเจ้าของบอกว่ามีประมาณ 800 ต้น ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว จะออกผลกันช่วงเดือนพฤศจิกายนไปถึงมิถุนายน

Read more
Page 1 of 11