ความคืบหน้าปรับปรุงรถไฟบ้านแหลม-แม่กลอง

  หลายคนก็ต่างรอคอยว่าการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถไฟสายบ้านแหลมแม่กลองจะเสร็จเมื่อไหร่ ซึ่งจากการสอบถามไปยังนายช่างผู้รับผิดชอบ ได้ชี้แจงว่า ตอนนี้การทำงานสะดวกแล้ว เพราะหมดช่วงฝน จึงเข้าพื้นที่ได้ง่าย การวางรางใหม่นั้น จากกึ่งกลางที่นาขวางไปทางแม่กลอง ได้มีการวางหมอนคอนกรีต วางราง และเทหิน ไปเกือบจะถึงตลาดร่มหุบแล้ว ส่วนจากนาขวางมาทางมหาชัยนั้น วางหมอน ราง และเทหินมาจนถึงบางกระเจ้า ถัดจากบางกระเจ้าไปจนถึงบางโทรัก ได้เพียงวางหมอนกับราง ยังไม่ได้เทหิน

Read more
Page 1 of 11