มอบเปียโนให้น้อง ทีมขับร้องเพลงประสานเสียง

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ หรือปลัดแต และทีมผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ นายอภิชาติ โพธิ์ถนอม, นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำเปียโน 1 หลัง ไปมอบให้กับทีมขับร้องเพลงประสานเสียงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม โดยมี นางพนิตนาฎ เพชรรักษ์

Read more

ทีมงาน อบจ.ติดตามสถานการณ์น้ำเค็ม

ใกล้จะถึงช่วงหน้าแล้งกันแล้ว สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือภาคเกษตรกับเรื่องของน้ำน้อย และน้ำเค็ม โดยในวันนี้นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ได้นำทีมลงสังเกตการณ์สถานการณ์น้ำเค็มในพื้นที่ตำบลบางยาง พื้นที่ที่มีการปลูกกล้วยไม้มากที่สุด เหตุที่เน้นไปที่สวนกล้วยไม้ เพราะว่ากล้วยไม้อ่อนไหวต่อน้ำเค็มมาก และเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ จากการที่ได้สอบถามเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่พอจะทราบว่า ปีนี้เรื่องน้ำท่าไม่ค่อยน่าเป็นห่วง ปีนี้ปริมาณน้ำตามเขื่อนต่างๆ มีมาก น้ำตามคลองตอนนี้ก็เพียงพอ สถานการณ์จึงไม่น่ารุนแรงเท่าสองสามปีก่อน แต่ก็ขอให้เกษตรกรอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจ  เตรียมการอะไรไว้ได้ก็ควรทำ  หากมีพื้นที่หรือมีบ่อก็ควรสำรองน้ำจืดเอาไว้บ้าง ส่วนทางอบจ.ก็ได้มีการประสานงานกับทาง

Read more

ร้านเกสรไก่ย่าง 54 แจกข้าวกล่องถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

นี่เป็นภาพการเตรียมการแจกข้าวกล่องฟรีให้กับประชาชน กับร้านเกสร54 ร้าน ที่ตั้งอยู่ในซอยวิรุณราษฎร์ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าไม้  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีแผนว่าจะแจกทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน แต่จะแจกกี่เดือนนั้นทางร้านยังไม่มีกำหนด ซึ่งก่อนถึงวันที่จะแจก ทางร้านจะทำคูปองและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะมารับข้าวกล่องมารับคูปองก่อน เพื่อจะได้ทราบจำนวนที่แน่นอน และในวันที่ 1 ของเดือนกุมภาพันธ์นับเป็นครั้งแรกของการเปิดแจกข้าวกล่องฟรี มีผู้ขอรับคูปองไปกว่า 400

Read more

เริ่มแล้ว…ขึ้นทะเบียนขยายเวลาการทำงานแรงงานต่างด้าว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ นับเป็นวันแรกที่ได้มีการเปิดขึ้นทะเบียนขยายระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ซึ่งใบอนุญาตจะสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2560 และ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ขยายเวลาออกไปอีกจนถึงวันที่ 1

Read more

รางวัล Zero Accident

ข่าวนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร  ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางจังหวัดสมุทรสาคร  กับการคว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลการไฟฟ้าดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ  ทั้งผู้ปฏิบัติของการไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟ  ประจำปี 2559  (Zero Accident)  อุบัติเหตุเป็นศูนย์  ซึ่งทำการประกวดรวมทั้งหมด 186 จุดรวมงานทั้งประเทศ คือทั้ง 4 ภาค  ซึ่งทางผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร  จะเข้ารับรางวัลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จากนายเสริมสกุล 

Read more

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ที่ห้องประชุมการนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร  ตำบลโคกขาม  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  นายโกศล  หนูสมแก้ว  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวและบริการของชุมชนโคกขาม  ในกิจกรรมศึกษาความต้องการในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกขาม  พร้อมทั้งมีนายวรวุฒิ  บุญเพ็ญ  ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อศึกษาความต้องการในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนโคกขาม  และระดมความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดแผนการท่องเที่ยว  ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการพัฒนาตลาดน้ำคลองโคกขาม  และสินค้าที่นำมาจำหน่าย 

Read more

ประชุมข้าราชการ

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก  นายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกเป็นประธานการประชุมข้าราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลพร้อมผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกเข้าร่วม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัด  ขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพตามที่ได้มอบหมาย รวมทั้งขอให้เร่งรัดในการจัดเก็บค่าน้ำและค่าขยะตลอดจนให้สำรวจสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบถ้าชำรุดเสียหาย ขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว นอกจากนี้ในเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเตรียมแผนในการรับสมัครเด็กนักเรียนในพื้นที่ด้วย../    สุเมธ/ภาพ/ข่าว

Read more

เสริมศักยภาพ

ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมศักยภาพด้านความมั่นคง กิจกรรมให้ความรู้ปลุกฝังอุดมการณ์เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีนายชาติพัฒน์ สิชณรังษีนายอำเภอเมืองสมุทรสาครพร้อมด้วยข้าราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครเข้าร่วม การจัดกิจกรรมให้ความรู้ปลุกฝังอุดมการณ์เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยเรียนรู้ความเป็นมาของคนไทย การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและประวัติศาสตร์ชาติไทย../

Read more

ห้ามต่างด้าวเร่ขายสินค้า

จัดหางานจังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมบูรณาการตรวจการทำงานของคนต่างด้าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจคนเข้าเมือง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและเข้าจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบการเร่ขายสินค้าในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้พบผู้กระทำผิดเป็นจำนวนมาก จึงขอเน้นย้ำ ว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติ ลาว กัมพูชาและเมียนมา ไม่อนุญาตทำงานเร่ขายสินค้าได้ และหากนายจ้าง ให้แรงงานต่างด้าว ทำงานขายสินค้าก็มีความผิดเช่นกัน แรงงานต่างด้าวจะทำงานได้เฉพาะงานกรรมกรและคนรับใช้ในบ้านเท่านั้น หากพบนายจ้างกระทำผิดรับนายจ้างที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานมาทำงาน มีโทษปรับตั้งแต่10,000-100,000 บาทต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว1คน

Read more

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้จัดขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดคลองตันราษฎร์บำรุง โดยมีสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ และวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆมาร่วมกิจกรรมเพื่อมอบความรู้และข้อแนะนำดีๆให้กับผู้สูงอายุได้นำไปใช้ในการดูแลสุขภาพ ซึ่งในตำบลเกษตรพัฒนามีประชากรที่อยู่ในวัยสูงอายุ ทั้งชายและหญิง ทั้งสิ้น 748 คน คิดเป็นร้อยละ 15.22 ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงที่จำเป็นต้องหาแนวทาง เพื่อดูและอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ สภาพสิ่งแวดล้อม และการให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุในตำบลเกษตรพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกษตรพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้

Read more

ตกกระไดดับ

เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่บริเวณตึกร้างซอยโฟล๊คลิฟท์ ฝั่งตรงข้ามตลาดนัดต้นสน ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเป็นตึกร้างเลขที่937/100 โดยภายด้านในเป็นที่พักสองชั้นชั้นล่างตรงกระไดพบศพนางสาวชมศรี ปฏิโนธรรม อายุ 65 ปี  อยู่ในสภาพเปลือยหัวทิ่มลงมาด้านล่างจมกองเลือดอยู่ ตรวจสภาพศพพบมีบาดแผลที่ศีรษะ คาดเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3วัน จากการสอบถามนางพเยาว์ นุชปาน อายุ 61 ปี

Read more

รถกระบะเสยลูกพ่วง

เจ้าหน้าที่รับแจ้งมีเหตุรถชนกันคนขับติดภายใน บริเวณฝั่งตรงข้ามบริษัทสมุทรสาครฮอนด้าคาร์ จำกัด ถนนพระราม2ขาเข้ากทม. หมู่8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จึงพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ทีมกู้ชีพโรงพยาบาลมหาชัย นำอุปกรณ์ตัดถ่างและอุปกรณ์ช่วยชีวิต ไปที่เกิดเหตุ โดยจุดเกิดเหตุพบนายปรัชญา พจนฐากร อายุ36ปี  ซึ่งเป็นคนขับโดยขาขวาติดอยู่บริเวณคอนโซนหน้ารถภายในรถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้อเชฟโรเลต   โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาประมาณ

Read more
Page 440 of 520« First...102030...438439440441442...450460470...Last »