คัดกรองโรคมะเร็งในชุมชน

  เมื่อช่วงเย็นของวันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้ร่วมกับ อสม.เทศบาลนครสมุทรสาคร ออกหน่วยให้บริการประชาชนในชุมชน 300 ห้อง ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือด คัดกรองโรคมะเร็งในสตรี  และคัดกรองโรคสมอง เสื่อมกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ แต่จะเน้นในการ คัดกรองโรคมะเร็งลำไส้, มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกเป็นหลัก

Read more

งานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 12

ที่บริเวณริมเขื่อนวัดสุทธิวาตวราราม ต.ท่าฉลอม นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 12 โดยมีนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นางพรจิตร สร้อยเพชร ประธานกลุ่มพลังสตรีท่าฉลอม พร้อมผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมจำนวนมาก

Read more

กาชาดเยี่ยมบ้าน

    ตั้งแต่เช้าของวันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร, นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร, ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร, สาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว ผู้นำท้องถิ่น

Read more

มอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้

  เมื่อ เวลา 10.30 น.ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีรับมอบ ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ พร้อมชุดอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน จากนายเด่น ดับโศก ผู้บริหารมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์

Read more

พระราชทานตั้งสมณศักดิ์

    เมื่อเวลา 17.30น.ของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่อุโบสถวัดยกกระบัตร ได้มีการจัดพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสที่พระครูสมุห์นพรัตน์ กนฺตสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยกกระบัตรได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ พระครูวิสิฐกิจสาคร ซึ่งเริ่มต้นได้มีการพิธีอัญเชิญตราตั้ง พร้อมผ้าไตรจีวรและพัดยศแห่รอบอุโบสถ จากนั้นจึงมีพิธีเจริญชัยมงคลคาถา โดยมี พระเทพสาครมุนี

Read more

ประเพณีนมัสการองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ประจำปี 2562

ที่อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานนมัสการองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ประจำปี 2562 โดยมีนายธวัชชัย สุนทรีเกษม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นางสิริกร เทพบัญชาพร ประธานคณะกรรมการบริหารพระโพธิสัตว์กวนอิม พร้อมคณะกรรมการ

Read more

บรรทุก 18 ล้อเกี่ยวสายไฟฟ้าแรงสูงขาดโชคดีไร้คนเจ็บ

เมื่อเวลา 15.00 น.ของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  ศูนย์วิทยุ สภ.กระทุ่มแบนได้รับแจ้งมีรถบรรทุก 18 ล้อเกี่ยวสายไฟฟ้าแรงสูงขาดและเกิดเพลิงไหม้สายสื่อสารบริเวณปากซอยสวนหลวง 2 หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลสวนหลวงและเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้ากระทุ่มแบนเข้าตรวจสอบและระงับเพลิง โดยที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก 18 ล้อ ฮีโน่

Read more

เลื่อนสมณศักดิ์เจ้าอาวาสวัดน้อยนางหงษ์

เมื่อเวลา 17.30น.ของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่อุโบสถวัดน้อยนางหงษ์ ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร มีการจัดพิธีอัญเชิญตราตั้ง พร้อมผ้าไตรจีวรและพัดยศสมณศักดิ์ ของพระครูสาครสุตกิจ โดยมีดร.รังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน นายวรสินธิ์ ไม้สังข์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีนและนายวิจารณ์ อากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุดม จ.ปราจีนบุรี

Read more

สภาเทศบาลนครฯ ยังไม่อนุมัติร่างเทศบัญญัติขึ้นค่าเก็บขยะ

เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2562 โดยมีนายชัยพจน์ สุนทรโลหิต ประธานสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร    และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร  สมุทรสาคร ทั้งนี้ก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้น ก็ได้มีการมอบเงินรางวัลให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร

Read more

โครงการจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจากในใจคน เฉลิมพระเกียรติฯ

ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณนิคมสหกรณ์โคกขาม  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร และนิคมสหกรณ์โคกขาม  จัดโครงการจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจากในใจคน  “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมีนายวิศิษฐ์    ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์  ผลยังส่ง

Read more

จิตอาสา ร่วมมือกันสร้างชุมชนให้น่าอยู่

      เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาครได้ร่วมกับปกครองจังหวัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เทศบาลตำบลนาดี อบต.ท่าทราย และอบต.คอกกระบือ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา หน้าบ้านน่ามอง

Read more

เด็กขาติดล้อรถ.จยย โชคดีพลเมืองดีช่วยไว้ได้ทัน

เมื่อเวลา 11.30 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ได้รับการประสานจากพลเมืองดี ให้ไปช่วยเหลือเด็กซึ่งขาติดอยู่ในล้อรถจักรยานยนต์ เหตุเกิดบริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก ใกล้เคียงแยกบางปลา ขามุ่งหน้าเข้าเมืองสมุทรสาคร ตำบลนาดี เมื่อไปถึงพบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า สีขาว หมายเลขทะเบียน 1กฒ

Read more
Page 19 of 531« First...10...1718192021...304050...Last »