60 ปีอายุวัฒนมงคล เจ้าอาวาสวัดหลักสี่

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

tp-หลักสี่1 tp-หลักสี่2

 เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 10ธันวาคม 2560  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดปีที่ 60 ของพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  ทางศิษยานุศิษย์และวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จึงร่วมกันจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลขึ้น ซึ่งตั้งแต่เช้า ก็มีคณะสงฆ์ในจังหวัดและต่างจังหวัด  ศิษยานุศิษย์ได้เข้าแสดงมุฑิตาจิตกันอย่างต่อเนื่อง และหลังจากนั้น จึงเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และมอบให้กับองค์การและสถานศึกษาอีก 11แห่ง รวมทั้งหมด 494 ทุน

จากนั้นจึงเป็นพิธีทำบุญโดยมีพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และ พระพรหมกวี  เจ้าคณะภาค 13 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เสร็จแล้วจึงร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ นอกจากนั้นยังมีการเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารฟรีแก่ผู้มาร่วมงาน

สำหรับพระมงคลพัฒนาภรณ์ ได้เริ่มอุปสมบทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2521 ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรเมื่อวันที่ 29กรกฎาคม 2559 และได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ  เมื่อวันที่12สิงหาคม 2559

 

tp-หลักสี่3 tp-หลักสี่4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว