สวดมนต์ข้ามปีวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

สำหรับพิธีสวดมนต์ข้ามปี ของวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง ได้เริ่มขึ้นในเวลา 21.00น. โดยมีนายสมคิด  จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม   พระอารามหลวง  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระภิกษุสงฆ์ของวัดเจษฎารามที่ได้ร่วมขึ้นสวดมนต์อีกจำนวนหลายรูป โดยภายในพิธีทางวัดเจษฎาราม ได้นำหนังสือพระพุทธมนต์ มาแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาร่วมในพิธีสวดมนต์ข้ามปีได้ร่วมสวดพร้อมกัน ซึ่งบรรจุบทสวดหลายบท

Read more
Page 16 of 16« First...1213141516