มูลนิธิโฮป อะคาเดมี่ สมุทรสาคร จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 37 ปี

เมื่อช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา  มูลนิธิโฮป อะคาเดมี่สมุทรสาคร ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 37 ปี ครอบครัวความหวังสมุทรสาคร โดยงานนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 37 ปี มูลนิธิโฮป อะคาเดมี่ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ   ซึ่งภายในงาน ได้มีพี่น้องชาวคริสตจักรความหวังสมุทรสาครทั้ง 3 อำเภอในจังหวัด

Read more

ยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพ

ตามที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลนครสมุทรสาคร  ในปีงบประมาณ 2561ไปแล้วนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  เทศบาลฯจึงขอให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพดังกล่าว มาแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลนครสมุทรสาคร ในปีงบประมาณ 2562  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19  ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

Read more

สัมมนารูปแบบและวิธีการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย   ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รูปแบบและวิธีการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  ประจำปี 2561 ซึ่งก่อนที่พิธีเปิดโครงการจะเริ่มขึ้น  นายไพบูลย์ ขวัญดี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด  ได้บรรยายพิเศษ “โครงการสัญจรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร” จากนั้นนายชิงชัย  บุญประคอง  ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

Read more
Page 15 of 15« First...1112131415