ประชุมคณะกรรมการศูนย์ OSS

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์   มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้แทนทั้งจากกรมการปกครองในระดับจังหวัด ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ระดับจังหวัด  กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ทหาร  โรงพยาบาลสมุทรสาคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อปรับแผนการปฏิบัติงานในระหว่างวันให้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น  เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และ เพื่อให้เสร็จสิ้นภายในวันที่

Read more

ประชุมข้าราชการบางหญ้าแพรก

  ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก  นายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก  เป็นประธานการประชุมข้าราชการประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  พร้อมด้วยผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกเข้าร่วม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัด  ขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพตามที่ได้มอบหมาย  และเรื่องขยะ ในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้รวดเร็วและเก็บตามกำหนดระยะเวลาด้วยเพื่อความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก นอกจากนี้ได้ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ในเวลา07.00น. ของวันที่ 18 มีนาคม 2561

Read more

ประชุมสภา อบจ.

  ที่ห้องประชุม ชั้น 5 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีนายบำเพ็ญ คงสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม มีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์

Read more

ป้าบ๊วยยอดนักวิ่ง

  และนี่ก็คือโฉมหน้าของหญิงยอดนักวิ่ง ที่เรียกได้ว่าวิ่งล่ารางวัลกันมาหลายสนามแล้วและวิ่งไปทั่วประเทศ และที่เห็นกันเร็วๆนี่ก็คือ งานวิ่งในสมุทรสาคร นั่นก็คืองานที่ อาร์ต พศุตม์ มาวิ่งช่วยตูน บอดี้สแลม และวิ่งเพื่อศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาครที่เพิ่งจบไป ซึ่งเธอคนนี้ก็คือป้าบ๊วย หรือนางสาวลดาวัลย์ เลิศศิวเวท วัย 72 ปี ชาวมหาชัย ที่วิ่งกันแบบจริงจัง

Read more

เจ้าของหมาแมวเร่งนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีน

  โรคพิษสุนัขบ้า ที่ตอนนี้กลายเป็นโรคที่น่ากลัวและอันตราย และกำลังระบาดหนักในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งในสมุทรสาครเองก็อยู่ในขั้นที่ต้องเฝ้าระวังเพราะอาจมีเกณฑ์ที่จะมีการระบาดขึ้นในอีกไม่นานนี้ ถ้ายังไม่มีมาตรการใดๆมาควบคุมและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์เลี้ยง ซึ่งการควบคุมอย่างหนึ่งก็คือการฉีดวัคซีน แต่จะยากก็ตรง สุนัขจรขัดที่ไม่มีเจ้าของ ซึ่งมีจำนวนเยอะมาก และอาจต้องบอกว่า เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็อาจฉีดได้ไม่ครบทุกตัว  ส่วนสุนัขและแมวที่มีเจ้าของนั้น เป็นหน้าที่ที่เจ้าของต้องพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโคพิษสุนัขบ้าที่สถานพยาบาลสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 มาตรา5 คือเจ้าของสัตว์ควบคุมต้องจัดการให้สัตว์ควบคุมทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ตามกำหนดเวลา

Read more

สัปดาห์ต้อหิน

  เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 มีนาคม โรงพยาบาลสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วันต้อหินโลก ขึ้นเพื่อให้ผู้มารับบริการด้านสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องต้อหิน ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองโรคต้อหิน และผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง โรคต้อหินที่มีความผิดปกติ ได้รับการนัดตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาโรคในระยะแรก ซึ่งต้อหินเป็นโรคของดวงตาที่พบบ่อยในสถานบริการสุขภาพเป็นโรค เรื้อรังและมีอันตรายรุนแรงถึงขั้นตาบอดถาวร การเกิดโรคเกิดจากมีการทําลาย ของเส้นใยประสาทบริเวณขั้วประสาทตา ทําให้ผู้ป่วยสูญเสียลานสายตาและระดับของ สายตา ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่จะรักษาให้สายตากลับมาดีได้เหมือนเดิม จากสถิติ

Read more

วิ่งเพื่อศูนย์หัวใจ

  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา ก็เป็นการวิ่งวันสุดท้าย ของ อาร์ต พศุตม์ วิ่งเพื่อศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยเมื่อวานเป็นการวิ่งในเขตอำเภอเมือง ซึ่งก็ออกสตาร์ทกันตั้งแต่เช้าตรู่ และเข้ามายังตัวตลาดมหาชัยในช่วงบ่าย ซึ่งในตลาดมหาชัยนั้น ต้องบอกว่า ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ริมถนน ที่ต่างออกมารอเพื่อบริจาคเงิน และที่ขาดไม่ได้เลยคือขอถ่ายรูปกับหนุ่มอาร์ต

Read more

ท่องเที่ยวชุมชน

  เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ผ่านมานี้ ทางบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง โดยโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชุมชนและประวัติศาสตร์ ต. ท่าฉลอม และ ริมฝั่งมหาชัย ได้ประสานความร่วมมือกับสาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล โดย การสนับสนุนของชุมชนในตําบลท่าฉลอม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานสมุทรสงคราม ได้จัด กิจกรรมให้นักศึกษาร่วมทริปท่องเที่ยวชุมชน และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับปราชญ์ชุมชน เรียนรู้ภูมิ

Read more

บรรพชาภาคฤดูร้อน

  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่วัดเกตุมวดีศรีวราราม ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  พระภาวนาวิสุทธิคุณ  เจ้าอาวาสวัดเกตุมฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

Read more

หนุ่มใหญ่วัย 48 ปี เมาสุราพลัดตกน้ำเสียชีวิต มีลูกสุนัขนั่งเฝ้าริมคลอง

เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น.ของวันที่ 11 ที่ผ่านมาตำรวจ สภ.กระทุ่มแบน รับแจ้งเหตุมีผู้จมน้ำสูญหายภายในคลองภาษีเจริญ หน้าบ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 1 ซอยสวนหลวง 24 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จึงได้ประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร เข้าให้การช่วยเหลือมางมหาผู้สูญหายไป โดยเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบชาวบ้านจำนวนมากกำลังมุงดูอยู่ริมคลอง ส่วนจุดที่คาดว่าผู้สูญหายจะพลัดตกลงไปนั้น

Read more

เกาะกลางแบ่งช่องจราจรเชื่อมต่อถนนเอกชัย ยื่นเกินมาบนผิวจราจรชาวบ้านหวั่นอันตราย

  เมื่อเร็วๆนี้ได้มีชาวบ้านร้องเรียนมายังทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีว่า  ถ.เอกชัยขาเข้าตลาดมหาชัย ก่อนถึงโรงพยาบาลเอกชัย  มีการก่อสร้างเกาะกลางแบ่งช่องจราจรยื่นออกมาบนบนผิวถนนเอกชัย ซึ่งชาวบ้านเกรงว่าถ้าหากปล่อยให้เป็นไปแบบนี้ ผู้ใช้รถใช้ถนนอาจเกิดอันตรายอย่างแน่นอน ทางทีมข่าวจึงได้ลงพื้นที่ไปจุดดังกล่าว พบว่าได้มีการก่อสร้างถนนทางเชื่อมต่อระหว่างถนนเดิมบางกับถนนเอกชัย  และก็ได้ทราบว่าทางเชื่อมต่อนี้เจ้าของโครงการคือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร  โดยทางทีมข่าวก็รีบติดต่อเพื่อขอพูดคุยกับหน่วยงานนี้ทันที  ซึ่งนายสาธิต  แสงนิล  เจ้าหน้าที่โยธาฯ รักษาการผู้อำนวยการโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดเผยว่า  ถนนทางเชื่อมนี้มีชื่อว่า ถนนโครงการผังเมืองรวม สาย ง.13

Read more

อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care Giver ) จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวศิริลักษณ์  มณีประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ( Care Giver ) จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561  โดยมีผู้ดูแลผู้สูงอายุ( Care Giver ) จากอำเภอเมือง และอำเภอกระทุ่มแบน จำนวน

Read more
Page 9 of 14« First...7891011...Last »