รับบัตรผู้มีรายได้น้อย

  สำหรับการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย หรือลงทะเบียนคนจนไว้แล้วนั้น      ซึ่งเดิมได้มีการแจ้งกำหนดให้มารับบัตรตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา  แต่ได้ถูกเลื่อนเนื่องจากทางกรมบัญชีกลางได้มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจำเป็นต้องการการเลื่อนรับบัตรออกไป ใน 7 จังหวัด ได้แก่  กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ นครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนประมาณ 1.3

Read more

มอบสิ่งของพระราชทาน อ.กระทุ่มแบน

        ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ประชาชน ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รอบที่ 1 จำนวน 223 คน เพื่อให้จิตอาสาเฉพาะกิจฯ

Read more

ทำดีเพื่อพ่อ

            ที่วัดท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พระญาณวิกรม หรือพระอาจารย์อุเทน สิริสาโร เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบรอบ 1 ปี

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อเวลา 16.30 น.  ของวันที่ 13 ตุลาคม 2560  ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง    นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ได้นำข้าราชการพลเรือน   ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ   เหล่ากาชาด นักเรียน

Read more

นายอำเภอกระทุ่มแบน นำประชาชนกว่า 500 คนทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อเวลา 07.39 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2560  ที่บริเวณลานพิธีหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  ซึ่งมีการจัดประดับตกแต่งซุ้มแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างสวยงาม สมพระเกียรติ ด้วยภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และทุ่งดอกดาวเรืองนั้น นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อเวลา 07.09 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2560  ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   ได้นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ    เหล่ากาชาด

Read more

ชาวสมุทรสาคร แจกอาหารฟรีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม 2560  เป็นวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันนี้คนไทยหลายคนได้ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9   โดยในจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้มีทั้งร้านค้าและ ประชาชน ตั้งโต๊ะแจกอาหารฟรีกันมากมาย  อย่างเช่น ครอบครัวแก้วมาลี ได้เลี้ยงขนมจีนแกงไก่ น้ำพริก ซึ่งญาติพี่น้องก็ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันปรุงอาหาร

Read more

โครงการทำดีเพื่อพ่อ

สหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบน จำกัด ได้ร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อบริการ  รับ – ส่งผู้โดยสารฟรีตลอดสาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งรถสองแถวที่ให้บริการฟรีมีป้ายติดหน้ารถว่า “ทำดีเพื่อพ่อ วันที่ 13 ต.ค. 2560 บริการ ฟรี ทั้งวัน” อีกทั้งยังมีร้านอาหารต่างๆในพื้นที่ เปิดให้ประชาชนได้รับประทานฟรี เพื่อเป็นการทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

ทุ่งทานตะวัน ณ ท่าจีน “ทุ่งแห่งนี้เพื่อพ่อ”

สำหรับทุ่งทานตะวัน ณ ท่าจีน ทุ่งแห่งนี้เพื่อพ่อ  อยู่ที่บริเวณริมปากทางทางเข้าเทศบาลตำบลท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  ได้รับความร่วมมือจาก ภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน  ร่วมใจกันปลูกถวายพ่อหลวงของประชาชนชาวไทย ซึ่งเริ่มปลูกกันในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ในวันแม่แห่งชาติ นอกจากจะยังเป็นทุ่งแห่งความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนแล้ว  เนื่องจากดินที่บริเวณ เทศบาลตำบลท่าจีนเป็นดินเค็มเพราะติดชายทะเล

Read more

อบรมจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดสมุทรสาคร

ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัลเพลส   นายประภัสสร์ มาลากาญจน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครู ก จิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดสมุทรสาคร  อำเภอละ 100 คน  รวมทั้งสิ้น 300 คน  ซึ่งเป็นตัวแทนจิตอาสาเฉพาะกิจ ทั้ง 8 ประเภทงาน คือ

Read more

กำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสมุทรสาคร ทำดีถวายพ่อหลวงโดยการล้างห้องน้ำสาธารณะ

อีกหนึ่งความดีที่ทำเพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยสมาชิกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสมุทรสาครบางส่วน  ได้พร้อมใจกันเป็นจิตอาสาทำดีถวายพ่อหลวง ด้วยการช่วยกันล้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณคิวรถตู้ข้างเทคนิคสมุทรสาคร  พร้อมทั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ในห้องน้ำที่ชำรุด และสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการคิวรถตู้ได้หันมาช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะตรงจุดนี้  เนื่องจากหน่วยงานของรัฐได้สร้างห้องน้ำไว้ เพื่อให้พนักงานขับรถตู้และผู้โดยสารได้ใช้บริการ แต่ตอนนี้ห้องน้ำค่อนข้างสกปรกมาก  ทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสมุทรสาคร จึงได้ช่วยกันทำความสะอาดเพื่อนำร่องเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการได้ช่วยกันรับผิดชอบ และทำความสะอาดอย่างจริงจังต่อไป วุฒิภักร / ภาพ 

Read more

หนุ่มเมียนมาร์วัย30ปี ขี่จยย.กลับที่พักถูกรถพ่วงทับศีรษะดับสยอง

เมื่อเวลา 20.00 น.ของวันที่ 12 ตุลาคม 2560 พ.ต.ท.ไพศาล  ขุนณรงค์   สารวัตรเวรสอบสวน สภ.โคกขาม  รับแจ้งอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตที่ถนนเอกชัยตรงข้ามแม็คโคร หมู่5 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ที่เกิดเหตุพบชายแต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงานสวมทับด้วยเสื้อแขนยาวสีดำ ศีรษะถูกเหยียบจนหมวกกันน็อคแตก ทราบชื่อผู้ตายคือ นายกาน

Read more
Page 8 of 14« First...678910...Last »