บันทึกเทปรายการสมุทรสาครที่นี่ TO BE NUMBER ONE

  เมื่อช่วงเช้าของวันอังคารที่ 28 มีนาคม   บริษัท มหาชัยเคเบิลทีวี จำกัด   ได้บันทึกเทปรายการสมุทรสาครที่นี่  TO BE NUMBER  ONE ครั้งนี้ได้มีแขกรับเชิญพิเศษคือนายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ที่มาร่วมนั่งพูดคุยถึงกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร

Read more

วิสาหกิจชุมชน

  ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  นายเศรณี  อนิลบล  เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร   เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  การต่อทะเบียน  การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  ปี 2560    การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเข้าประกวดระดับเขต  และผลการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งได้มีการรายงานผลการส่งเสริมสนับสนุนในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ  เช่น  การอบรมและสนับสนุนฉลากสติ๊กเกอร์พร้อมบรรจุภัณฑ์  และแผ่นพับประชาสัมพันธ์  สนับสนุนถุงพลาสติก  และกิจกรรมให้ความรู้เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน 

Read more

กองทุนหมู่บ้าน

  ที่สถาบันการเงินชุมชนบ้านสหกรณ์  หมู่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  นิคมสหกรณ์โคกขาม  ร่วมกับธนาคารออมสิน  จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  โดยมีคณะกรรมการกองทุนบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 8 และประชาชนเข้าร่วม สำหรับการประชุมในครั้งนี้  ทางเจ้าหน้าที่จากทางธนาคารออมสินได้มาออกหน่วยในการจดทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในตำบล  และให้ความรู้ในเรื่องของบริการ PromptPay ของทางธนาคาร  คือ 

Read more

กำจัดหนอนหัวดำ

  นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่สวนมะพร้าว ตำบลโรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เพื่อร่วมโครงการกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว และติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ๆ มีการปลูกมะพร้าวน้ำหอมจำนวนมาก โดยมีนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และผู้แทนจากทุกภาคส่วนร่วมด้วย ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้ลงไปติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว และดูวิธีการกำจัดหนอนหัวดำโดยใช้แตนเบียน จากภูมิปัญญาของปราชญ์เกษตรอำเภอบ้านแพ้วอย่างใกล้ชิด แม้จะต้องลุยเข้าไปในสวนที่มีฝนตกลงมาจนทำให้คันดินเปียกก็ไม่ย่อท้อ

Read more

ขโมยจักรยาน

  ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายรุ่งโรจน์ รุ่งกะทึก อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/121 หมู่ที่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ว่าได้มีคนร้ายเข้ามาลักรถจักรยานญี่ปุ่น ที่จอดไว้หน้าอู่ซ่อมรถชื่อ “อู่ช่างปุ๊ก” ตั้งอยู่เลขที่ 926/162 ต.มหาชัย อ.เมือง

Read more

ชี้แจงนโยบาย

  ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายเรียน หงส์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก เป็นประธานในการประชุมข้าราชการสังกัดเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก สำหรับการประชุมในครั้งนี้ทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัด  ขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพตามที่ได้มอบหมาย รวมทั้งได้ชี้แจงเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฏระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ โดยบริหารงานและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็วถูกต้องเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

Read more

น้ำฝนจากพื้นที่โรงงานเข้าท่วมบ้าน

  นี่เป็นภาพบ้านเลขที่ 30/1 หมู่6ตำบลกาหลง ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวขวัญตา เขียวพยับ ที่ถูกน้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านตั้งแต่เมื่อเวลา 4 ทุ่ม ของเมื่อคืนวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก เจ้าของบ้านบอกว่า น้ำไหลเข้ามาอย่างเร็ว และทะลักเข้าไปทุกห้อง จนทุกคนในบ้านนอนกันไม่ได้ ต้องรีบเอาข้าวของเครื่องใช้บางอย่างที่พอย้ายได้ ย้ายหนีน้ำ ส่วนตู้

Read more

ปิดสะพานแก้มลิงชั่วคราว

และข่าวนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางบริเวณสะพานแก้มลิง  หรือบริเวณโครงการชลประทานสมุทรสาคร  สำนักงานชลประทานที่ 11  คลองมหาชัย-สนามชัยว่า  ในช่วงวันที่ 28-30 มีนาคม 2560 นี้  ทางสำนักงานชลประทานที่ 11  จะทำการปิดสะพาน  ทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ไปจนถึงเวลา 15.30 น. 

Read more

ถนนสู่ดวงดาวสำหรับผู้พิการ

  อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เปิดโอกาสสำหรับผู้พิการได้แสดงทักษะความสามารถ และอาจก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินกับค่ายเพลงชั้นนำ นั่นก็คือ โครงการ The dream stars พิชิตฝันสู่ดวงดาว ซึ่งเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ที่จัดขึ้นเพื่อให้คนพิการทุกประเภทที่มีความชื่นชอบทางด้านการร้องเพลง การเล่นดนตรี ได้เข้ามาประกวดแข่งขัน เพื่อสานฝันไปสู่การเป็นศิลปิน ซึ่งโครงการนี้จะรับสมัครผู้พิการจากทั่วประเทศ

Read more

สมุทรสาครปิดลำดับที่ 22 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

จบการแข่งขันกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา  สำหรับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์  ซึ่งผลการแข่งขันและลำดับชั้นของจังหวัดสมุทรสาคร  จบในลำดับชั้นที่ 22  กวาดมา 20 เหรียญ  แบ่งเป็นเหรียญทอง 10 เหรียญ   เหรียญเงิน 4 เหรียญ  และเหรียญทองแดง

Read more

งานประจำปีวัดกาหลง-๒๕๖๐

เมื่อช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคมที่ผ่านมา  วัดกาหลง  ได้จัดพิธีเปิดงานประจำปี  นมัสการปิดทององค์หลวงพ่อแดง  หลวงปู่สุด  โดยมีพระเทพคุณาภรณ์  รองเจ้าคณะภาค ๑๔  เดินทางมาร่วมพิธีด้วย  ในพิธีมีพระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และมีนายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมทั้งมีศิษยานุศิษย์  และประชาชนมาร่วมพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก

Read more

พายุฝนถล่มเรือประมงพื้นบ้านจม

    อีกหนึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุฝนเมื่อคืนนี้ ก็คือความความเสียหายของชาวประมงพื้นบ้านแถบบางกระเจ้า และกระซ้าขาว ซึ่งเรือขนาดเล็กที่จอดไว้ตามคลองต่างๆ ก็โดนฝนตกจนท่วมลำเรือและจมน้ำ ซึ่งมีเรือที่จมไปทั้งหมด 10 ลำ เจ้าของเรือบอกว่า เห็นเหตุการณ์เมื่อคืนแล้ว แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะฝนตกหนักมาก และไฟก็ดับ ต้องรอให้รุ่งเช้าจึงจะมาช่วยกู้เรือขึ้น ซึ่งเรือลำหนึ่งก็ใช้คนช่วยกันหลายคนและใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงกว่าจะเอาเรือขึ้นได้ เพราะมีทั้งเสาธง มีเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตามลำเรือ

Read more
Page 3 of 2012345...1020...Last »