เพิ่มศักยภาพ

ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่  เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  รุ่นที่ 2  ก็คือเจ้าหน้าที่ของอำเภอกระทุ่มแบน  ในโครงการจัดระเบียบสังคมแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการ โดยการประชุมดังกล่าวจะเป็นการเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  มาให้ข้อมูลความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมาย  วิธีการ  และแนวทาง  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับส่วนกลางในการจัดระเบียบสังคมแรงงานต่างด้าว  เนื่องจากในเรื่องของข้อกฎหมายค่อนข้างมีเป็นจำนวนมาก 

Read more

ประเมินกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน

ที่เทศบาลตำบลหลักห้า  นายอภิรศักดิ์  พฤกษชาติ  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานนำคณะกรรมการลงตรวจประเมินผลการพิจารณาคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2560  โดยในครั้งนี้ได้มาตรวจผลการปฏิบัติงานของนายไฝ  ปิ่นแก้ว  กำนันตำบลโรงเข้  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยได้รับคัดเลือกเพื่อเสนอเข้ารับรางวัล              นายไฝ  ปิ่นแก้ว  กำนันตำบลโรงเข้  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร   

Read more

ชีววิธี

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร  ตำบลหนองนกไข่  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร   พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้มาร่วมจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ในการกำจัดโรคพืชและแมลงโดยชีววิธีทดแทนการใช้สารเคมี   โดยมีเหล่าเกษตรกรจากทั้ง 3 อำเภอเข้าร่วมรวมประมาณ 70 คน                         ในการอบรมครั้งนี้ได้ถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย  ที่จะสามารถกำจัดเพลียไฟและแมลงหวี่ทางมะพร้าวได้ ทั้งนี้ทางกลุ่มเกษตรกรได้เรียนรู้การผลิตเพื่อนำไปใช้กับไร่สวนของตน  และเก็บผลมาคุยกัน  หากเป็นผลดี  จะจัดให้มีการขยายการผลิตนี้ไปสู่กลุ่มเกษตรกรของจังหวัดสมุทรสาครในวงกว้างขึ้น                         

Read more

วันเด็กโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม

สำหรับงานวันเด็กของโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม  ได้รับเกียรติจากนายสุภาพ แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา แขกผู้เกียรติ ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุก กิจกรรมเริ่มด้วยการถวายอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นจึงเข้าถึงกิจกรรมในงานวันเด็ก ที่มีการจับฉลากแจกของ โดยรางวัลใหญ่ของที่นี่เป็นจักรยาน ราว 60 คัน และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย มีการเล่มเกม ที่ครูอาจารย์ก็ลงแข่งขันด้วย

Read more

วันเด็กโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 

สำหรับงานวันเด็กของโรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม มีนายศักดิ์ชัย นิมิตปัญญา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ที่มาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก กิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า มีพิธีเปิดงาน การอ่านสารวันเด็ก  การมอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียน การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาร้อยเอ็ดเกม และช่วงที่สำคัญที่สุดก็คือ การจับฉลากแจกของขวัญ ที่ทำให้เด็กๆลุ้นกันตัวโก่งเลย  ซึ่งรางวัลใหญ่ก็คือ จักยาน

Read more

วันเด็กโรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง

ภาพบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง ที่นี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนเพียง 23 คน นับว่าเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งวันนี้การจัดงานวันเด็กของพวกเขาก็เป็นไปอย่างสนุกสนาน มีครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ชาวบ้าน และกลุ่มผู้ใหญ่ดีจากองค์การต่างๆที่เข้ามามอบความสุขให้กับเด็ก มีการนำของขวัญมาแจก นำอาหารมาเลี้ยง แม้วันเด็กของที่นี่จะไม่คึกคักนัก แต่เด็กๆทุกคนก็ได้ความสุขกันอย่างเต็มที่ ซึ่งไม่เพียงแต่มีเด็กของโรงเรียนนี้เท่านั้น ที่นี่ยังเปิดให้เด็กๆที่อยู่ในชุมชนมาร่วมวันงานวันเด็กได้ด้วย  นับว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วก็อบอุ่นและมีความสุขไปอีกแบบ     เอเซีย/

Read more

เน้น “ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก”

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเนื่องในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ว่า อยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงประโยคที่ว่า เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าให้ดี เพราะนั่นหมายถึงว่า ภายภาคหน้า เด็กๆก็ต้องขึ้นไปมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบ้านเมืองต่อจากผู้ใหญ่ ดังนั้น ภาครัฐและหลายหน่วยงานจึงได้ให้ความสำคัญกับเด็ก และทำให้มีวันเด็กแห่งชาติขึ้นมา แต่การให้ความสำคัญกับเด็กอย่าทำเพียงวันเดียว ควรให้ความสำคัญกับเด็กทุกวัน ซึ่งก่อนที่จะให้เด็กเป็นเด็กที่ดีได้ ผู้ใหญ่ควรทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กเห็นเสียก่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างดี เอาใจใส่ทั้งเรื่องสุขภาพกายและจิตใจ

Read more

ซ้อมแผนเหตุสารเคมีรั่วไหลบนถนน

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด กรณีอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครได้จัดขึ้นบนถนนพระรามสอง บริเวณหน้าวัดเกตุมดีฯ โดยมีนายโชติพัฒน์ สิชฌรังสี นายอำเภอเมืองเป็นประธาน โดยได้จำลองสถานการณ์ว่ามีรถบรรทุกกรดเกลือได้วิ่งมาบนถนนพระรามสองเพื่อขนไปส่งที่ภาคใต้ และก็มีรถบรรทุกกรดกำมะถัน ของอีกบริษัทหนึ่ง กำลังวิ่งไปส่งที่ภาคใต้เช่นกัน ซึ่งในขณะที่ขับมาถึงบริเวณหน้าวัดเกตุม ได้มีรถเครนขนาดใหญ่ที่วิ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเกิดเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลาง หัวเครนได้ชนเข้ากับรถบรรทุกสารเคมี ทำให้สารเคมีของรถทั้งสองคันเกิดการรั่วไหล มีทั้งควัน และสารเคมีที่เป็นน้ำรั่วไหลออกมา และยังมีรถสองแถวโดยสารวิ่งมาชน เหตุการณ์จำลองนี้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่แบ่งหน้าที่ไว้แต่ละฝ่ายได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ฝึกซ้อมกันมา

Read more

วันเด็ก ร.ร.อนุบาล

ที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560 โดยมีคณะครู นักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก สำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ใหญ่และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ได้ร่วมมือกันในอันที่จะปลูกจิตสำนึกให้เด็กได้ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รวมทั้งเป็นผู้มีนิสัยใฝ่ศึกษาหาความรู้ รู้จักหน้าที่ตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเองภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กล้าคิด กล้าสร้างสรรค์ผลผลิตจากจินตนาการ ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ

Read more

รวมตัวร้องเรียน

ผู้สูงอายุประมาณ50 คนรวมตัว ถือป้าย เงินผู้สูงอายุ4เดือน และเงินผู้พิการ 4 เดือนที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  เพื่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาครให้ช่วยเร่งรัดเบี้ยผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด4เดือนแล้ว โดยทางด้านนางเสริมศิริ คงทน อายุ 65ปี  กล่าวว่า ผู้สูงอายุต่างรอคอยและสอบถามกันมาตลอดก็ได้รับคำตอบว่ายังติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมาย และโยนกันไปมา ซึ่งเรื่องที่ต้องร้องขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคือเบี้ยผู้สูงอายุ ที่แม้จะดูไม่มากมายในแต่ละเดือน

Read more

เสียชีวิตปริศนา

เจ้าหน้าที่ รับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตภายในซอยเพชรเกษม 93 ที่บ้านเลขที่39 หมู่3 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครจึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าตรวจสอบ บ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียว เป็นที่รับซื้อของเก่า ที่พื้นปูนหน้าบ้านพบนายวัชรา ล้ำเลิศ อายุ 40 ปี สภาพนอนหงาย ที่หน้าผากพบเพียงร่องรอยถลอก ร่างกายแข็งเกร็งคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า

Read more

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้า

เนื่องด้วยเทศบาลนครสมุทรสาคร  ได้จัดโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนด   สตมวาร 100 วัน  เพื่อให้ประชาชนร่วมกันถวายอาลัยแด่พระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และร่วมกิจกรรมแปรอักษร  ซึ่งพิธีดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2560  ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร ดังนั้นในวันนี้ เทศบาลนครสมุทรสาคร จึงเชิญผู้ประการร้านค้าบริเวณรอบน้ำพุเทศบาลฯ เพื่อขอความร่วมมือให้หยุดขายของในวันที่ 17 มกราคม เพราะจะเป็นวันซ้อมใหญ่

Read more
Page 10 of 16« First...89101112...Last »