สาธารณสุขฯ เตรียมตรวจเข้มความปลอดภัยอาหารเจ

เทศกาลกินเจคงหนีไม่พ้นเรื่องอาหารเจ ส่วนเรื่องที่มาควบคู่กันก็คือความปลอดภัยในอาหาร ที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงมากที่สุด   นาย รัชตพล  มีลาภ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  ได้เปิดเผยว่าทางสาธารณสุขฯ จะออกสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารเจทุกร้านที่ขายภายในงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจ รวมถึงอาหารเจภายในศาลเจ้าทั้ง 9 แห่งด้วย  โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ  ผู้ปรุงผู้เสิร์ฟต้องแต่งกายให้สะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูกผ้ากันเปื้อน   สีขาวใส่หมวกหรือเน็ทคลุมผม  ล้างมือให้สะอาดก่อนทำอาหารทุกครั้ง 

Read more

เทศบาลนครฯเผยความพร้อมงานกินเจ 2559

โต้โผใหญ่อย่างเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร โดยใช้ชื่องานว่า  “ 70 ปี แห่งการครองราชย์ มหาราชา”  ด้านนายสาคร  อิ่มพรรณไชย  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร    ได้เปิดเผยกับทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีว่า  ทางเทศบาลนครสมุทรสาครได้เตรียมพร้อมภาพรวมของงานอย่างเต็มที่ทุกปี   โดยได้นำปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากปีที่แล้วมาแก้ไขให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารเจ  เมื่อปีที่แล้วเวลาฝนตกน้ำจะท่วมขัง เพราะไปจัดงานกันบริเวณสนามเทนนิสเก่า ซึ่งสนามจุดนี้เป็นหลุมเป็นบ่อ 

Read more

งานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรสังกัดเทศบาลฯ

เมื่อช่วงเย็นของวันพุธที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา   เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้เป็นแม่งานในการจัดงานเกษียณอายุราชการพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวน 6 ท่าน ภายใต้ชื่องาน “วันวานที่พากเพียร สุขเกษียณที่เทศบาล”  โดยมีนายศักดิ์ชัย  นิมิตปัญญา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  คณะครูจากโรงเรียนสังกัดเทศบาล

Read more

ประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร

เทศบาลนครสมุทรสาคร จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2559  โดยมีนายชัยพจน์ สุนทรโลหิต ประธานสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วย  นายสุภาพ แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา   เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยในที่ประชุมได้มีญัตติขอรับความเห็นชอบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2559

Read more

คัดค้านโรงไฟฟ้า

ที่ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวสุณิษา โชติกเสถียร ตัวแทนยื่นหนังสือต่อนายสุรพันธ์ สิทธิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม โดยมีชาวบ้านหมู่ที่3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กว่า20คน ใช้ชื่อว่า”กลุ่มรักบ้านเกิด”ร่วมกันยื่นหนังสือไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะและโรงงานไฟฟ้าจากขยะ และคัดค้านออกใบอนุญาตประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากขยะของบริษัทเอกชน นางสาวสุณิษา โชติกเสถียร ตัวแทนฯกล่าวว่าชาวบ้านต้องออกมาคัดค้านเพื่ออนาคตของลูกหลานในวันข้างหน้า ในช่วงเวลาที่พวกตนยังพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างศูนย์จัดการขยะและโรงไฟฟ้าจากขยะ หากปล่อยให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

Read more

สภากาแฟ

ที่ลานสาครบุรี ได้มีผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามาร่วมสภากาแฟจำนวนมากเพื่อแสดงความยินดีแก่นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ โดยภายในงานครั้งนี้มีการบรรเลงดนตรีไทย บรรยากาศเป็นไปด้วยความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ที่เดินทางไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการโดยผู้ร่วมงานต่างได้นำดอกไม้พร้อมของที่ระลึกมามอบให้ นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าตนเคยอยู่ที่จังหวัดพะเยามาแล้วเมื่อปี2542-2546 ซึ่งพะเยาถือว่าเป็นจังหวัด1ใน7 ของเมืองน่าอยู่เพราะอากาศดี

Read more

แก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ

ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกับ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จัดงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการดำเนินการปรับปรุงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ  โดยมีหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนไผ่  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน   ซึ่งเนื้อหาในบันทึกข้อตกลงนั้นได้ระบุไว้ 6 ข้อ คือ 

Read more

การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ที่ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานการประชุมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมทั้งมีคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับการประชุมในครั้งนี้  ได้แจ้งการสรุปแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน 5 ประเด็นหลัก คือ ควรมีทิศทางรูปแบบการประเมินผล  หรือเกณฑ์กลางที่สามารถประเมินเป็นมาตรฐานได้   ส่วนในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพนมของเด็กปฐมวัย  ต้องเลือกที่มีคุณภาพด้วย  ซึ่งในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดฯจะมีการตรวจและให้คณะครูช่วยตรวจสอบด้วยการดู ดม ชิม

Read more

ประชุมสภา อบจ.

ที่ห้องประชุมชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้มีการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ขึ้น  โดยมีนายปัญญา  ชวนบุญ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในการประชุม  พร้อมทั้งมีนายมณฑล  ไกรวัตนุสสรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  รองประธานสภาฯ 

Read more

สร้างถนนเลียบทางรถไฟสายบ้านแหลม-แม่กลอง

หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้รับเรื่องร้องเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนที่สัญจรถนนเลียบทางรถไฟสายบ้านแหลม-แม่กลอง  ให้ทำการปรับปรุงก่อสร้างถนนสายดังกล่าวเนื่องจากมีสภาพที่ต่ำน้ำท่วมขังชำรุดทรุดโทรม ทั้งนี้ ทาง อบจ.จึงมี แนวคิดที่จะปรับปรุงถนนสายดังกล่าว เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยเริ่มตั้งแต่พื้นที่ตำบลท่าจีนจนถึงพื้นที่ตำบลกาหลง  จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ ความเหมาะสม   ซึ่งการลงพื้นที่ร่วมกันครั้งนี้ ก็ได้มาร่วมพูดคุยกันที่สถานีรถไฟบ้านแหลม บริเวณวัดแหลมสุวรรณาราม ตำบลท่าฉลอม  โดยมีตัวแทนจาก อบจ.สมุทรสาคร ประกอบด้วย

Read more

ไฟไหม้โกดัง

พ.ต.ท.สมชาย พัฒน์พันธุ์ สารวัตรเวรสถานีตำรวจภูธรย่อยบางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่โกดังให้เช่า ตั้งอยู่เลขที่ 116/1 หมู่ที่ 1 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จึงได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ซึ่งมีลักษณะเป็นโกดังชั้นเดียวแต่แบ่งให้เช่าหลายอาคารติดกัน ตั้งอยู่ด้านหลังบริษัทดีโก้ วัสดุภัณฑ์ ซึ่งเพลิงได้ลุกขึ้นภายในโกดังเช่าของตัวอาคารที่ใช้เก็บเศษวัสดุเก่าจำพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ใช้รถน้ำประมาณ

Read more

โจรฉกโน้ตบุ๊ค

ร.ต.อ.เสกสรรค์  วิชาชัย ร้อยเวรสอบสวนสภ.บ้านแพ้ว รับแจ้งเหตุลักทรัพย์ที่วัดสวนส้ม ม.2 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นกุฎีพระห้องที่29 พบพระสมชาย สัมปัญโณอายุ 52 ปี พระลูกวัดสวนส้ม ซึ่งเป็นเจ้าของห้อง บอกว่าก่อนเกิดเหตุตนไปทำวัตรช่วงเช้าประมาณ04.00น.หลังจากนั้นกลับมาก็พบว่าห้องถูกงัดและภายในห้องถูกรื้อค้นกระจัดกระจาย ซึ่งสิ่งของที่หายไปมีโน๊ตบุ๊กซึ่งเก็บข้อมูลของวัดและตัวแปลงไฟ ส่วนเงินจำนวน1,200 บาท กับทรัพย์สินอีกหลายรายการคนร้ายไม่ได้เอาไป..

Read more
Page 2 of 612345...Last »