16 – 27 ก.ย.นี้ ทดสอบระบบแก้ปัญหาการจราจร บริเวณ ร.ร.สคณ. ,ร.ร.อนุบาลฯ และบริเวณโดยรอบ

WEB-02

ทดสอบจราจร1

นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการสมุทรสาคร ได้เป็นคนกลางการประชุมรอบที่ 2 เพื่อปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหาการจราจร ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  บริเวณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร และบริเวณโดยรอบ  เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงโมงเร่งด่วนบริเวณถนน นรสิงห์ และบริเวณถนนโดยรอบ  ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้น จะต้องไม่กระทบกับชีวิตประจำวัน หรือสามารถกระทบได้แต่ต้องน้อยที่สุด และจากการประชุมครั้งที่หนึ่งนั้น หลายฝ่ายก็ได้กลับไปทำการบ้าน เพื่อนำแนวทางแก้ปัญหามาเสนอเพื่อสรุปร่วมกันและนำไปสู่การปฏิบัติ

ทดสอบจราจร2

สำหรับการหารือครั้งนี้ ก็ได้มีข้อสรุปเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้ทันที เช่น   บรรดาร้านค้าที่ขายของบริเวณรอบโรงเรียน สคณ.  และโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  จะต้องมาตั้งร้านให้เสร็จในเวลา 15.30 น.ก่อนโรงเรียนเลิก  ถ้าหากร้านไหนไม่ปฏิบัติตาม ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครสมุทรสาคร สามารถดำเนินการตามมาตรการขั้นเด็ดขาดได้ทันที  , จะให้นักเรียนข้ามถนน ณ จุดจุดเดียวเพื่อไม่ให้รถติด , ทางโรงเรียน สคณ.  จะทำโครงการพี่รับน้อง-พี่ส่งน้อง เพื่อความรวดเร็วในการขึ้นรถลงรถของนักเรียน ,  ทางโรงเรียนจะต้องทำป้ายประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และแจ้งข้อมูลข่าวสารทางไลน์กลุ่มของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบถึงข้อที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันคือ จะให้ผู้ปกครองเป็นการวนรถมารับ จะไม่ให้จอดรถแช่เป็นเวลานาน  ซึ่งทางโรงเรียน สคณ.จะมีแผนจัดสถานที่จอดรถยนต์บริเวณหน้าโรงเรียน ที่สามารถจอดได้ 10 คัน และจะเว้นช่องให้รถผู้ปกครองเข้ามารับ-ส่งบุตรหลาน รวมถึง จัดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ไว้ด้านหน้าโรงเรียนเช่นกัน

ทดสอบจราจร3

โดยการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณนี้ จะมีการทอดสอบระบบระหว่างวันที่  16 – 27 กันยายนที่จะถึงนี้  และจะมาดูกันว่า ผลตอบรับเป็นอย่างไร จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขแนวทางตรงไหนบ้าง เพื่อที่จะเริ่มใช้จริงในเดือนพฤศจิกายนนี้   แต่ส่วนสำคัญคือ ทุกคนจะต้องมีจิตสำนึก มีวินัยในการเคารพกฎจราจร ถ้าหากทำได้ ปัญหาการจราจรบริเวณรอบโรงเรียนก็จะคลี่คลายลง

ทดสอบจราจร4

ทดสอบจราจร5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว