ไฟฟ้าสมุทรสาครซ่อมบำรุง

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

tp-ไฟฟ้า1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานสายสื่อสาร ได้ทำการถอนเสาของหน่วยงานสื่อสารที่พังชำรุดและหัก ในถนนสุทธิวาตวิถีหน้าปากซอยโรงหมู ตำบลท่าฉลอม ซึ่งเสาที่ชำรุด หักและใกล้จะล้มนั้นเป็นเสาของหน่วยงานสื่อสารที่ตั้งอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้า โดยบนเสานั้นมีสายสื่อสารจำนวนมากและจากแรงดึงก็ทำให้เสาเอียงชำรุด ทางการไฟฟ้าและหน่วยงานสื่อสารจึงต้องเข้าบูรณะ โดยจะต้องเอาเสา2ต้นนี้ออก และนำสายสื่อสารที่เกาะกับเสานั้นไปอยู่กับเสาไฟฟ้า ซึ่งอันดับแรกจะต้องมีการย้ายอุปกรณ์และสายไฟของเสาไฟฟ้าออกก่อนเพื่อขยับสายไฟฟ้าให้อยู่สูงขึ้นไป จากนั้นจะเอาสายสื่อสารมาเกาะกับเสาแต่ให้อยู่ด้านล่างของสายไฟ  รวมทั้งจะจัดระเบียบสายสื่อสารไปในตัวด้วย หากสายไหนเป็นสายตายไม่ได้ใช้งานก็จะปลดออก เพื่อลดปริมาณสายสื่อสารที่จะเกาะกับเสาไฟ และจะมีการดึงสายให้สูงขึ้นอีก เพื่อไม่ให้กีดขวางรถที่ผ่านเข้าออกปากซอย นอกจากจุดนี้ก็จะมีการสำรวจในทุกๆจุดด้วย เพื่อเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสาร สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

 

 

tp-ไฟฟ้า2 tp-ไฟฟ้า3 tp-ไฟฟ้า4 tp-ไฟฟ้า5 tp-ไฟฟ้า6

     เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว