ไฟฟ้าประชุมหน่วยงานสายสื่อสาร

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

 

tp-จัดสาย1

เมื่อเช้าวันที่ 12 กันยายน 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานสายสื่อสาร ตัวแทนจาก กสทช. ตัวแทนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการเรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสาร ซึ่งอยู่ในถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยครั้งนี้ได้กำหนดจุดคือตั้งแต่วัดช่องลมไปถึงท่าเรือ ได้กำหนดคร่าวๆว่า จะดีเดย์ลงมือกันในวันที่ 25 กันยายนที่จะถึงนี้ แต่ก่อนหน้านั้น ทางหน่วยงานสายสื่อสารจะต้องไปตรวจสอบสายของตนเอง ซึ่งมีอยู่หลายค่าย และหลายสายมาก โดยจะต้องมีการทำเครื่องหมายว่าสายนี้ใช้งานอยู่ และให้รื้อสายเก่าออกไป เพราะวันที่จัดระเบียบนั้น ก็จะมีการตัดสายที่ไม่ใช้งานออกด้วย จึงให้เจ้าของสายตรวจเช็คและทำเครื่องหมายสายที่ใช้งานไว้ เพื่อจะได้ไม่ตัดสายผิดและเกิดปัญหากับลูกค้าตามมา

นอกจากนั้นก็ได้วางแผนจัดระเบียบในบางจุดที่มีการร้องเรียนเรื่องสายที่ไม่เป็นระเบียบและเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในที่ต่างๆมาด้วย ซึ่งทางการไฟฟ้าก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขให้อย่างเร่งด่วน รวมทั้งจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

 

tp-จัดสาย2 tp-จัดสาย3 tp-จัดสาย4

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว