ไทยทรงดำหนองสองห้อง

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

ไทยรงดำ-01

เมื่อเวลา 20.00 น.ของวันที่ 2 เมษายน 2561 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดํา ต.หนองสองห้อง ประจําปี 2561 ณ วัดหนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมีนายเอกวิทย์ มีเพียร นายอำเภอบ้านแพ้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานฯ นางขวัญดาว สุมนัส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักห้า ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ พี่น้องชาวไทยทรงดำหนองสองห้องและไทยทรงดำพื้นถิ่นจากหลายๆจังหวัด ได้เดินทางมาเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีฯ กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่ละคนที่มานั้นก็ได้แต่งกายด้วยชุดไทยทรงดำ ที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคือ เป็นเครื่องแต่งการสีดำ มีผ้าคล้องคอ และมีกระเป๋าคาดเอว  ชาวไทยทรงดำหรือไทดำ เป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานรวมถึงวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ซึ่งแต่เดิมไทยทรงดำมีถิ่นฐานอยู่ที่แคว้นสิบสองจุไทย ประเทศ เวียดนาม แล้วได้อพยพถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทย โดยมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมที่น่าศึกษา และควรค่าแก่การอนุรักษ์ มีความโดดเด่นด้านการแต่งกาย ภาษา พิธีกรรมต่างๆ และการละเล่น รวมทั้งวิถีชีวิตที่ควรสืบสานให้คงอยู่ไปสู่รุ่นลูกหลานต่อไป

ไทยรงดำ-02

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, และเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยทรงดำให้อยู่คู่กับประชาชนในตำบลหนองสองห้องตลอดไป ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม ความรัก ความสามัคคีของชาวไทยทรงดำที่มีอยู่ทั่วภูมิภาค

ส่วนกิจกรรมการละเล่นที่มีภายในงาน ก็มีทั้งการฟ้อนแคน การแสดงบนเวที และนิทรรศการด้านความรู้และวิถีชีวิต เป็นต้น ซึ่งในโอกาสนี้ทางประธานเปิดงานและคณะผู้ที่มาร่วมในงานก็ยังได้ฟ้อนแคนร่วมกับพี่น้องไทยทรงดำหนองสองห้อง กันอย่างสนุกสนานอีกด้วย

ไทยรงดำ-03

สุเมธ/ภาพ/ข่าว