โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - ดอกไม้จัน1

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก นายศักดิ์ชัย  นิมิตรปัญญา   รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู  นักเรียน และประชาชนชาวโกรกกรากเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  ซึ่งภายในพิธีเปิดได้ให้ทุกคนพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

fm - ดอกไม้จัน2

ด้านนางรำพึง  มโนพัฒนกร  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก   เปิดเผยว่า  จากการที่มีหมายกำหนดการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560  เพื่อให้การจัดเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ มีความพร้อมและเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ  ทางโรงเรียนจึงจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์   ( ดอกดารารัตน์ )  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯด้วยตนเอง อีกทั้งเพื่อเตรียมดอกไม้จันทน์ไว้สำหรับแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมพิธีของจังหวัดและอำเภอต่อไป

fm - ดอกไม้จัน4

fm - ดอกไม้จัน3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว