โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม ( เปี่ยมวิทยาคม ) ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - ดอกไม้จัน1

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม   นายสาคร  อิ่มพรรณไชย  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา สมาชิกสภา  หัวหน้าส่วนงาน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะครู  นักเรียน และประชาชนชาวท่าฉลอม เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

fm - ดอกไม้จัน2

ด้านนางสมพร  สุวรรณ   ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม เปิดเผยว่า  จากการที่มีหมายกำหนดการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560  เพื่อให้การจัดเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ มีความพร้อมและเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ  ทางโรงเรียนจึงจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ( ดอกดารารัตน์ )  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯด้วยตนเอง อีกทั้งเพื่อเตรียมดอกไม้จันทน์ไว้สำหรับแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมพิธีของจังหวัดและอำเภอต่อไป ซึ่งยอดการทำดอกไม้จันทน์ที่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมครั้งนี้ ทำได้ทั้งหมด 7,789 ดอก

fm - ดอกไม้จัน4

fm - ดอกไม้จัน3

วุฒิภักร / ภาพ   กันยารัตน์ / ข่าว