โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ร่วมลดฝุ่นPM2.5

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

 

 

tp-อนุบาล1

 

หลังจากที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เชิญชวนให้ทุกคนได้มาร่วมกันลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมกันกับทางจังหวัดสมุทรสาคร ในเวลา 8.00น.วันที่ 16ธันวาคม ซึ่งวันนี้ ทางโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดฝุ่นด้วย โดยในช่วงที่เข้าแถวได้มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมุทรสาครมาให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของฝุ่นละออง PM2.5 ที่เป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากๆ และเป็นอันตรายกับเด็กด้วย เพราะเด็กก็เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องป้องกันตัวเอง โดยวิธีที่ง่ายๆก็คือ การสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น ล้างมือบ่อยๆ อย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งโดยไม่จำเป็นในช่วงนี้ นอกจากนั้นแล้วยังมีการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆในโรงเรียน มีการล้างกำแพงและถนนด้านหน้าโรงเรียน เพราะเป็นจุดหนึ่งที่มีฝุ่นละอองเกาะจับสะสม อีกหนึ่งจุดที่เสี่ยงมากๆก็คือ สนามเด็กเล่น เพราะเด็กจะสัมผัสกับฝุ่นโดยตรง แม่บ้านจึงได้ช่วยกันถูพื้นสนาม ทำความสะอาดของเล่นสนามให้สะอาด ลดปริมาณฝุ่นละอองให้น้อยลงให้ได้มากที่สุด ส่วนในห้องเรียนแต่ละห้องวันนี้ก็ได้ช่วยกันทำความสะอาด และให้นักเรียนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองไว้ให้บ่อยที่สุด

สำหรับการทำความสะอาดโรงเรียนนั้น ทางโรงเรียนจะทำเป็นประจำอยู่แล้ว แต่เนื่องจากตอนนี้ฝุ่นละอองมีมากกว่าปกติ และทางจังหวัดมีการรณรงค์ให้ทุกคนร่วมมือกัน ทางโรงเรียนอนุบาลจึงร่วมด้วยช่วยกันด้วย เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

tp-อนุบาล2 tp-อนุบาล3 tp-อนุบาล4 tp-อนุบาล5 tp-อนุบาล6

เอเชีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว