โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จัดงานวันอาเซียน

ADS-WEB-NET POST WEB 390

s - อาเซียนอนุบาล-01

ที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร นายปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี2562 โดยมีนายวุฒิชัย  สุริยะสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร เข้าร่วม

s - อาเซียนอนุบาล-02

นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกล่าวว่า ในปัจจุบัน ประชาคมอาเซียนจะเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งด้านการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นตัวผลักดันองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนที่เป็นศูนย์รวมของชุมชน ให้สามารถขับเคลื่อนและพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไปพร้อมกัน ดังนั้นทางโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครจึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อตระหนักถึงความสำคัญการสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมเด็กไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี โดยภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมระบายสี,การแสดงของนักเรียนและการจัดซุ้มนิทรรศการของเด็กนักเรียน

s - อาเซียนอนุบาล-03

s - อาเซียนอนุบาล-04

s - อาเซียนอนุบาล-05

s - อาเซียนอนุบาล-06

สุเมธ /ภาพ/ข่าว