โรงพยาบาลนครท่าฉลอม เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

FT กัญชา1

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม โดยมีนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

สำหรับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม  ถือเป็นแห่ง แรกในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจัดบริการขึ้นเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้มีการจัดบริการทางการแพทย์ผสมผสาน ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผน  ไทย  และได้เพิ่มสาขาการให้บริการกัญชาทางการแพทย์เป็นสาขาที่ 20 ในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan โดยโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงจัดตั้ง คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและ  การแพทย์แผนไทยขึ้น ณ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการ ดูแลรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยัง เป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยสามารถใช้สารสกัดจากกัญชาได้อย่างปลอดภัย

FT กัญชา4

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยที่จะให้บริการประกอบด้วยการใช้สารสกัดจากกัญชาในการรักษา คือ ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และมีอาการคลื่นไส้อาเจียน, โรคลมชักที่รักษายาก, ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และภาวะปวดประสาทที่รักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผล และการใช้สารสกัดจากกัญชาใช้เพื่อการควบคุมอาการ หรือบรรเทาอาการในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย, ใช้ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง, โรคพาร์กินสัน, โรคอัลไซเมอร์ และโรควิตกกังวลทั่วไป ซึ่งแต่ละโรคใช้ขนาดและความเข้มข้นของกัญชาที่แตกต่างกัน หากใช้ผิดขนาดจะเกิดอันตรายได้

FT กัญชา2

ทั้งนี้ผู้ป่วยที่จะมาใช้บริการต้องมีการคัดกรองเบื้องต้นในการคัดเลือกผู้ป่วยเข้าคลินิกกัญชาทางการแพทย์  และการใช้สารสกัดจากกัญชา ก็ต้องถูกควบคุมโดยแพทย์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม จะเปิดให้บริการทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

FT กัญชา3

FT กัญชา6

FT กัญชา5

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว