โยธาจังหวัดชี้แจง ทำไมถึงยังไม่เปิดใช้ถนนสาย ง13 เชื่อมถนนเอกชัยและถนนเดิมบาง

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

หลังจากที่กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฟากถนนโครงการสาย ง13 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาครในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ระหว่างทางหลวงหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) และถนนเดิมบาง เยื้องวัดศรีบูรณาวาศ (วัดโคก)  พื้นที่โครงการประมาณ 118 – 208 ไร่  เจ้าของที่ดิน จำนวน 21 ราย (รวมการรถไฟแห่งประเทศไทย )  ซึ่งได้มีการก่อสร้างถนนสาย ง13 ขนาดเขตทาง 20 เมตร ความยาว 841 เมตร เชื่อมระหว่างถนนเอกชัยและถนนเดิมบาง  รวมถึงการก่อสร้างถนนสายรอง ขนาดเขตทาง 12 เมตร ความยาว 183 เมตร โดยเริ่มต้นจากถนนโครงการฯสาย ง13 สิ้นสุดที่ของแปลงที่ดินภายในโครงการฯ ด้วยงบประมาณ 50 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาครทั้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และบรรเทาปัญหาการจราจรภายในชุมชนเมืองและพื้นที่ต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามถนน   สาย ง13 เส้นนี้ ประชาชนแคลงใจว่า ได้สร้างเสร็จมาประมาณ 1 ปีแล้ว แต่ทำไมถึงยังไม่เปิดให้ใช้เสียที โดยตอนนี้ก็ได้มีประชาชนได้ใช้ถนนสาย ง13 เป็นพื้นที่ออกกำลังกายซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์ก่อนที่ถนนจะถูกเปิดใช้อย่างเป็นทางการ

footer_master

โดยทางทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี ก็ได้สอบถามไปยังนางสาว สุภัทรา   ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างออกโฉนดแปลงที่เดิมใหม่เพื่อส่งมอบคืนเจ้าของที่ดิน พร้อมทั้งรอการติดตั้งเครื่องกั้นถนนข้ามทางรถไฟชนิดคานทำงานอัตโนมัติ และส่วนประกอบ ซึ่งได้ขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จำนวน 11 ล้านบาท ซึ่งถ้าหากดำเนินการทุกอย่างข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว ถึงจะสามารถเปิดใช้ถนนสาย ง13 ได้  โดยอยากให้ประชาชนอดใจรออีกซักนิดเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่จะสัญจรผ่านไปมาบนถนนเส้นนี้  โดยการติดตั้งเครื่องกั้นข้ามทางรถไฟจะต้องของบประมาณและขั้นตอนไปตามระเบียบของราชการ คาดว่าไม่เกินเดือนกันยายนปีหน้า จะสามารถเปิดให้ใช้ถนนสาย ง13 ได้อย่างแน่นอน

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว