โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญา-อบจ

PV เกี่ยวข้าวนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตเลขาฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ครู  และนักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมเข้าร่วมพิธีเกี่ยวข้าว ตามโครงการเรียนรู้ ภูมิปัญญาการปลูกข้าวกับชาวนา

โดยโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาการปลูกข้าวกับชาวนานี้  จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและ

เยาวชน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของชาวนา  เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ขั้นตอนการปลูกข้าว ได้ลงมือปฏิบัติจริงที่แปลงนาสาธิต หมู่ที่ 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

พร้อมกันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ เด็กๆได้แสดงความสามารถพิเศษ ในการร้องเพลงเกี่ยวข้าว  ถือเป็นการปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชน รักษ์ความเป็นไทย  และร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่คนไทยต่อไปค่ะ