โครงการเพิ่มพูนความหลากหลายในพื้นที่ป่าชายเลนของชายฝั่งอ่าวไทย

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - ปลูกป่า1

นายอุดม  สมพร้อม  ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา   เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มพูนความหลากหลายในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งอ่าวไทยอย่าง ยั่งยืน  พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2   คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา   เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งภายในพิธีเปิด  ได้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาทให้กับโรงเรียน   รวมถึงมอบพันธุ์กล้าไม้ โกงกางและพันธุ์ปูทะเลให้กับหน่วยงานในพื้นที่และโรงเรียนได้นำไปปลูก และปล่อยพันธุ์ปูสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

fm - ปลูกป่า4

สำหรับโครงการดังกล่าว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2   มีหน้าที่ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู โดยเฉพาะทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนผ่านการทำกิจกรรม เน้นการเพิ่มพูนทรัพยากรป่าชายเลนและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

fm - ปลูกป่า2

fm - ปลูกป่า5

วุฒิภักร / ภาพ   กันยารัตน์ / ข่าว