โครงการเฝ้าระวังการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่สระว่ายน้ำ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร นายเรียน  หงษ์คู นายกเทศมนตรีเทศบาลบางหญ้าแพรก  เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก ปีงบประมาณ 2561  โดยมีครูจาก 5 โรงเรียนในพื้นที่บางหญ้าแพรก   ,  ครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  , เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหญ้าแพรก  และ อสม.  เข้ารับการอบรมครั้งนี้

footer_master

สำหรับโครงการนี้ ได้จัดขึ้นเนื่องจากสถิติโลกพบว่า การจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับที่ 3 รองมาจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และเอดส์ ซึ่งในประเทศไทยพบว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 เฉลี่ยปีละ  1,015 คน  และพบว่าจังหวัดสมุทรสาครในปี 2560 มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตจำนวน 1 คน ซึ่งมีปัจจัยในการจมน้ำคือด้านบุคคลจากสาเหตุ ว่ายน้ำไม่เป็น ขาดทักษะการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดเหตุจมน้ำ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมคือ พื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก เป็นตำบลที่มีแหล่งน้ำจำนวนมาก  เพราะติดแม่น้ำท่าจีนและทะเล  นอกจากนี้ยังมีคลองสาขาต่างๆอีกมากกว่า 10 คลอง   จัดว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ทั้งนี้จากที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกได้จัดโครงการดังกล่าวไปแล้วสองครั้ง  และก็ได้ผลตอบรับดีมากประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนในเด็กปฐมวัยที่เน้นการสอน “อย่าใกล้อย่าเก็บอย่าก้ม” และการตะโกนขอความช่วยเหลือ  โดยได้รับเกียรติชุดปฏิบัติการใต้น้ำมาเป็นวิทยากร  ซึ่งผู้ที่เข้าอบรมจะต้องนำความรู้ที่ได้รับนั้น ไปต่อยอดให้กับเด็กๆ ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองให้ปลอดภัยได้เมื่อเกิดเหตุจมน้ำ

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว