โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

AD WEB CCTV

fm - สงกรานต์1

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง นายประภัสสร์ มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

fm - สงกรานต์3

โดยภายในงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้อ่านสารจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2560  จากนั้นเป็นพิธีทางศาสนา โดยพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ได้ให้ศีลให้พรแก่ผู้ที่มาร่วมงาน  หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการ ก็ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์  และนำเหล่าข้าราชการและประชาชนร่วมสรงน้ำพระอีกด้วย   สำหรับกิจกรรมงานสงกรานต์ของวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  จะมีตั้งแต่วันที่ 13 – 15 เมษายน 2560  ซึ่งในวันที่13 เมษายน เวลา 08.00 น.      จะมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และวันที่ 15 เมษายน เป็นพิธีบังสุกุล และสรงน้ำพระ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ  อีกมากมาย  อาทิเช่น ปล่อยปลา และก่อพระเจดีย์ทราย  fm - สงกรานต์2

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว