โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

เนื่องจากประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน และการจัด งานในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมให้สืบต่อไปถึงรุ่นลูกหลาน  ซึ่งภายในงาน ได้มีพิธีทางศาสนา โดยพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ได้ให้ศีลให้พรแก่ผู้ที่มาร่วมงาน

footer_master

หลังจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการ ก็ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์  และนำเหล่าข้าราชการและประชาชนร่วมสรงน้ำพระอีกด้วย สำหรับกิจกรรมงานสงกรานต์ของวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จะมีตั้งแต่วันที่ 13 – 16 เมษายน 2562  ซึ่งในวันที่ 13 เมษายน เวลา 08.00 น.  จะมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และวันที่ 15 เมษายน เป็นพิธีบังสุกุล และสรงน้ำพระ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย  อาทิเช่น ปล่อยปลา และก่อพระเจดีย์ทราย  เป็นต้น

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว