โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา อบจ.สมุทรสาคร

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

และนี่คือภาพที่คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวมถึงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  กำลังเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา อบจ.สมุทรสาคร ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการซึ่งได้จัดขึ้นที่วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง

footer_master

โดยในช่วงแรกนั้นก็ได้มีพิธีสงฆ์ จากนั้นจึงมีการตัดริบบิ้นเพื่อเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ  ซึ่งประธานในพิธีได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  ต่อด้วยการกล่าวคำถวายต้นเทียนพรรษา และถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม  ทั้งนี้พิธีหล่อเทียนพรรษา ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีและวันสำคัญของคนไทย ให้คงอยู่สืบไป

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว