โครงการสร้างรอยยิ้มแบ่งปันความสุขสำหรับผู้สูงอายุ

AD WEB CCTV 14-6-60

สร้างร้อยยิ้ม

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.6 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างรอยยิ้มแบ่งปันความสุขสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกพร้อมด้วยประชาชนและผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกเข้าร่วม

สร้างร้อยยิ้ม3

โดยทางด้านนายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก กล่าวว่าสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตและได้รับการดูแลทางด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวไทยให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่น นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาคุ้มครองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการกระทำที่รุนแรงและผิดกฎหมาย

สร้างร้อยยิ้ม1

สร้างร้อยยิ้ม2

สุเมธ/ภาพ/ข่าว