โครงการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

fm - ปลูกผัก1

ที่เรือนไทยนุตาลัย บริเวณข้างวัดป้อมวิเชียรโชติการาม นายสุภาพ แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และชุมชนวัดป้อม เข้าร่วมกิจกรรม

fm - ปลูกผัก2

โดยภายในกิจกรรมโครงการอบรมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์  หรือการปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน  ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจปลูกผักแต่ไม่มีเนื้อที่เพียงพอ  ได้มีความรู้เพื่อนำไปปลูกได้จริงที่บ้าน เพื่อจำหน่ายและเพื่อบริโภคผักที่ไม่มีสารปนเปื้อนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย    โดยมีการให้ความรู้ และสาธิตเกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกผักไร้ดิน ตั้งแต่เริ่มต้นจนเก็บผลผลิตไปขาย  พร้อมทั้งชิมผักสดๆปลอดสารพิษ เรียกได้ว่างานนี้คุ้มเกินคุ้ม เพราะได้ทั้งความรู้ และสามรถนำไปปฏิบัติได้จริงอีกด้วย

fm - ปลูกผัก3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว