โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี

AD-WEB-NET-แก้ไข-14-6-60-7

 

fm - เจ้าบ้านน้อย1 fm - เจ้าบ้านน้อย2

 

ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) ได้กำหนดจัดโครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทีความเข้าใจในวิถีชีวิต     การรักษาและหวงแหนวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น    โดยให้โรงเรียนที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวจำนวน 84 โรงเรียนจากทั่วประเทศ  ส่งรายชื่อสมัครเข้าร่วมเป็นตัวแทนประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดีโรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน  และส่งผลงานในรูปแบบซีดี ความยาวไม่เกิน 5 นาที

ซึ่งในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครนั้น ก็ได้มีโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) เป็นโรงเรียนตัวแทนจังหวัดในการเข้าประกวดครั้งนี้  โดยวัตถุประสงค์หลัก    เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สถานที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ระลึกในท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง เพื่อสร้างความภูมิใจให้คนในท้องถิ่น ชุมชน เกิดความต้องการอนุรักษ์ รักษาและส่งต่อภูมิปัญญาจากชุมชนไปยังอนุชนรุ่นใหม่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง”  ทั้งนี้ทาง ททท.จะให้โรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดนำผลงานแสดงไว้ใน Youtube  โดย ททท. จะมอบรางวัลสำหรับทีมที่มียอด Like สูงสุดด้วย และจะสิ้นสุด ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  ซึ่งก็ต้องมาให้กำลังใจน้องๆมัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมกันว่า จะได้รับผลโหวตมากน้อยแค่ไหน   และจะได้รับการตัดสินให้เข้ารอบต่อไปหรือไม่ มาช่วยลุ้นกัน

 

fm - เจ้าบ้านน้อย3 fm - เจ้าบ้านน้อย4 fm - เจ้าบ้านน้อย5

 

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว