โครงการจังหวัดสะอาด

AD WEB CCTV

fm - จังหวัดสะอาด1

นายสาคร  อิ่มพรรณไชย และนายศักดิ์ชัย นิมิตปัญญา   รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร   พร้อมด้วย  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  อสม. และผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามการให้บริการด้านสาธารณะ  ตามโครงการจังหวัดสะอาด   ซึ่งครั้งนี้ได้ไปจัดกันที่ชุมชนเจษฎาวิถี 2

ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบหรือเพิ่มเติมถังดับเพลิง  การดูแลถนน ท่อระบายน้ำ ตัดต้นไม้และหญ้าในที่สาธารณะ  เพื่อให้เกิดความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ชุมชนในเขตเทศบาลฯ  รวมถึงการเดินแจกแผ่นประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนได้รู้จักวิธีคัดแยกขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนของประชาชนเอง

fm - จังหวัดสะอาด2

โครงการจังหวัดสะอาดนี้ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยใช้หลักการ 3 Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่  มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในชุมชน

ด้านรองนายกเทศมนตรีฯหวังผลจากโครงการจังหวัดสะอาด หลังจากที่ดำเนินการมาแล้วหลายเดือน เพื่อให้ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

fm - จังหวัดสะอาด3

fm - จังหวัดสะอาด4

วุฒิภักร / ภาพ กันยารัตน์ / ข่าว