โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่วัดท่ากระบือ  ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร     นายประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กาชาดจังหวัด และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางยางและพื้นที่ใกล้เคียง  เข้าร่วมจำนวนมาก

footer_master

โดยทางด้านนายธงชัย มั่นใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าสำหรับการจัดงานใน ครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดี ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน  โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร  การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จำนวน14คลินิก อาทิ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน และคลินิกอื่นๆประกอบด้วยนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

สุเมธ/ภาพ/ข่าว