โครงการคลองสวยน้ำใส

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

s - คลองสวยน้ำใส-01

ที่บริเวณพื้นที่บริษัททวีพรสตีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ม.3 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส (คลองสี่วาพาสวัสดิ์) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พันจ่าเอกอัษฎางค์ วิเศษวงษา ปลัดเทศบาลตำบลนาดีปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนาดี ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาดี ผู้นำชุมชน ผู้แทนสถานประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลนาดีเข้าร่วมจำนวนมาก

s - คลองสวยน้ำใส-02

โดยทางด้าน พันจ่าเอกอัษฎางค์ วิเศษวงษา ปลัดเทศบาลตำบลนาดีปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนาดี กล่าวว่าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองสี่วาพาสวัสดิ์และเพื่อจัดการน้ำเสียและของเสียจากชุมชนรวมทั้งเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ดูแลรักษาแหล่งน้ำลำคลองในพื้นที่ของตนเองให้สะอาดตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมลดการทิ้งขยะและของเสียต่างๆลงในแม่น้ำลำคลองซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ให้การสนับสนุน, มอบต้นเหลืองปรีดียาธรและต้นทองอุไรรวมทั้งมอบน้ำจุลินทรีย์ให้สถานประกอบการ ตลอดจนร่วมกันเทน้ำจุลินทรีย์ (EM) ลงในน้ำคลองสี่วาพาสวัสดิ์อีกด้วย

s - คลองสวยน้ำใส-04

s - คลองสวยน้ำใส-03

s - คลองสวยน้ำใส-05

s - คลองสวยน้ำใส-06

สุเมธ/ภาพ/ข่าว