แม่บ้านมหาดไทย+กาชาดเยี่ยมบ้าน

ADS-WEB-NET POST WEB 390

 

 

tp-เยี่ยม1

 

นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนเพื่อเยี่ยม ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ยากไร้ เพื่อหาวิธีการช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด ซึ่งครั้งนี้ลงเยี่ยม จำนวนทั้งหมด 22 หลังคาเรือน ซึ่งก็มีทั้งคนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และบางครอบครัวก็มีเด็กเล็กด้วย

การเข้าเยี่ยมแต่ละรายนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการพูดคุยกับผู้ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ การใช้ชีวิต รายได้ ข้อมูลของการรักษาโรค รวมไปถึง ดูเรื่องสุขอนามัย ซึ่งหลังจากสอบถามข้อมูลต่างๆแล้ว ก็ได้มีการมอบสิ่งของช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็น ของอุปโภค บริโภค เสื่อน้ำมัน ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ และเงินช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

และครั้งนี้ยังได้ลงเยี่ยมบ้านของผู้พิการทางสายตารายหนึ่ง ก็คือ นายสุทธิศักดิ์ เอกบุญ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 128/6 หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านอาชีพ โดยอ้างว่ารายได้จากการขายโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 3 เล่มไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ซึ่งจากการลงเยี่ยม พบว่าอาศัยอยู่กับผู้ดูแล และมีรายได้จากการออกเร่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยทางแม่บ้านมหาดไทยได้มอบชุดธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดหาอาชีพให้กับผู้ดูแล เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

 

 

tp-เยี่ยม3 tp-เยี่ยม4 tp-เยี่ยม5 tp-เยี่ยม6

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว