แม่ค้าออนไลน์ต้องแสดงป้ายราคาชัดเจน  

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

 นางศรีสุรางค์ หล้าส่องสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ได้ฝากถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์ ว่าจะต้องมีการแสดงราคาที่ชัดเจนในรูปที่ลงขาย เช่นเดียวกับการขายของทั่วๆไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและบริการ ปี 2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 กำหนดให้ผู้จำหน่าย แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า 240 รายการ และบริการ 50 รายการ ซึ่งผู้ขายที่ไม่ลงราคาในรูป และให้สอบถามราคาในอินบ๊อกซ์หรือช่องทางอื่นที่ไม่เป็นสาธารณะ นั่นจะมีความผิดในเรื่องไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ มีความผิดตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากผู้ใดพบเห็นผู้ประกอบการหรือผู้ขายออนไลน์ที่ไม่แสดงราคาอย่างชัดเจน ให้แจ้งเรื่องได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-411869 หรือ 034-820745

 

tp-ขายออนไลน์2 tp-ขายออนไลน์3 tp-ขายออนไลน์4

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว