แถลงข่าว สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 9

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานสืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ ดอนไก่ดี ครั้งที่ 9 ซึ่งได้จัดขึ้นที่โฮมสเตย์อุไรเบญจรงค์ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน พร้อมด้วยหน่วยงานอีกหลายภาคส่วน ทั้ง พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน เทศบาลตำบลดอนไก่ดี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม

โดยงานนี้ถือเป็นงานสำคัญอีกหนึ่งงานของสมุทรสาครที่จะได้อวดศักยภาพของดีของเด่นเบญจรงค์ที่เกิดจากการร่วมตัวกันของชาวชุมชนดอนไก่ดี จนเกิดเป็นหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ที่ได้สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม และสร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่น ไปถึงระดับโลก  การจัดงานในทุกปีที่ผ่านมาถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากสินค้าแต่ละอย่างจะจำหน่ายได้แล้วยังเป็นการขยายโอกาสทางการตลาด ที่เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายการส่งเสริมย่านการค้าจังหวัดของกระทรวงพาณิชย์

การจัดงานในปีนี้จะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าเครื่องเบญจรงค์ เครื่องเซรามิก ชุดอาหารไทย ภาพวาดลายเบญจรงค์  และเครื่องลายครามที่สวยงาม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงและยังเป็นของฝากที่มีคุณค่า และสินค้าที่เป็นไฮไลท์ในปีนี้ก็คือ ชุดเบญจรงค์ลายดอกบัว ที่มีความสวยสดงดงาม

นอกจากนั้น ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การแสดงศิลปวัฒนธรรม และที่สำคัญในงานนี้ยังมีการสาธิต การเขียนลายเบญจรงค์และให้ผู้ที่ไปงานได้ลองทำด้วยตนเองด้วย งานสืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ ดอนไก่ดี ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม ที่จะถึงนี้ เวลา 11.00-21.00 น. ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี

 

footer_master footer_master footer_master

เอเชีย ภาพ/ พรเพ็ญ ข่าว