แถลงข่าวเที่ยวสุดชิลล์ที่มหาชัย ครบได้ในวันเดียว

ADS-WEB-NET POST WEB 30 ทับ 10

tp รถไฟ1

เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดงานแถลงข่าวโครงการ เที่ยวสุดชิลล์ที่มหาชัย ครบได้ในวันเดียวกับกิจกรรม “เที่ยวตาม Train @สมุทรสาคร”ขึ้น โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน ร่วมด้วย นางทนาดา วิจักขณะ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม, นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และนายสรายุทธ ไกรเกรอะ สารวัตรงานเดินรถแขวงสมุทรสาคร อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมในการแถลงข่าว

สำหรับโครงการนี้ จะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวโดยรถไฟ ไปเที่ยวแบบสุดชิลที่มหาชัย ชิมของทะเลสดรสเด็ด เที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั้งศาลพันท้ายนรสิงห์ วัดโคกขาม ป้อมวิเชียรโชฎก และอีกหลายๆที่  แล้วก็นั่งเรือข้ามฟากไปท่าฉลอม สัมผัสมนต์เสน่ห์ของชุมชนดั้งเดิมและชุมชนจีน ซึ่งจะเป็นแบบเที่ยวครบได้ในวันเดียวตามเส้นทางสถานีวงเวียนใหญ่-มหาชัย กับกิจกรรมที่มีชื่อว่า “เที่ยวตาม Train @สมุทรสาคร”

โดยนายสมคิดจันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่าจังหวัดสมุทรสาครได้มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเอาไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดปี2561-2564ว่าเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่สังคมเป็นสุข”โดยเน้นส่งเสริมให้จังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านของการท่องเที่ยวเนื่องจากตั้งอยู่ชายฝั่งทะเล มี

ความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพเหมาะกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาตินอกจากนี้จังหวัดสมุทรสาครยังเป็นเมืองที่บันทึกในประวัติศาสตร์เรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ผู้ซื่อสัตย์จงรักภักดี และป้อมวิเชียรโชฎกซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่3

 

นอกจากนั้นจังหวัดสมุทรสาครยังมีความได้เปรียบในเชิงที่ตั้งที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีการเดินทางที่สะดวกสบาย และหนึ่งในเส้นทางการเดินทางสู่จังหวัดสมุทรสาครที่มีความรวดเร็วปลอดภัย ก็คือ การเดินทางด้วยรถไฟ โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากสถานีวงเวียนใหญ่ถึงสถานีมหาชัยเพียงประมาณ 1ชั่วโมงเท่านั้น และในอนาคตอันใกล้ จะมีการสร้าง “ป้ายหยุดรถวุฒากาศ” ใต้สะพานถนนราชพฤกษ์ เชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสวุฒากาศ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางจากรถไฟฟ้ามาขึ้นรถไฟสู่จังหวัดสมุทรสาครได้อย่างง่ายดายโครงการนี้จะเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเกิดแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดสมุทรสาครมากยิ่งขึ้น การเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินทางใกล้ๆกรุงเทพฯ

สำหรับรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัยมีระยะทางประมาณ31กิโลเมตรมีสถานีรถไฟจำนวน5สถานีได้แก่สถานีวงเวียนใหญ่ ตลาดพลู วัดสิงห์ รางโพธิ์ และมหาชัยให้บริการเดินรถไป-กลับวันละ 34 เที่ยว จากสถานีวงเวียนใหญ่-มหาชัยเริ่มตั้งแต่เวลา 05.30น.-21.10 น.และจากสถานีมหาชัย-วงเวียนใหญ่ เริ่มตั้งแต่เวลา 04.30น.- 19.00น. ค่าโดยสารตลอดเส้นทาง 10 บาท ทางรถไฟสายนี้เปิดให้บริการประชาชนมาเป็นเวลานานกว่า100ปี จึงนับเป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์อีกสายหนึ่งของไทยที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันและที่สำคัญทางรถไฟสายนี้ยังเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ที่รัชกาลที่ 5 ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินประทับรถไฟพระที่นั่งผ่านทางรถไฟสายนี้สมัย ร.ศ.124 อีกด้วย

 

tp รถไฟ2 tp รถไฟ3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว