แถลงข่าวจัดงานเทศกาลกินกุ้ง

ADS-WEB-NET POST WEB 390

s - เทศกาลกินกุ้ง-01

ที่ห้องประชุมตลาดทะเลไทย  นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายจิรศักดิ์  อ่วมอุไร  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม และนายพยุง ภัทรกุลชัย  ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร ครั้งที่ 2” กับตอนที่มีชื่อว่า อร่อย สุด…สุด @สมุทรสาคร โดยมีผู้แทนส่วนราชกาภาคเอกชน เกษตรกรผู้ทำฟาร์มกุ้ง และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

s - เทศกาลกินกุ้ง-02

โดยทางด้านนายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าสำหรับการจัดงานเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงคราม, ประมงจังหวัด พาณิชย์จังหวัด, เกษตรจังหวัด, พัฒนาชุมชนจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ได้ร่วมกันจัดงาน เทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 ตั้งแต่ 10.00 น. – 21.00 น.  ณ ตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโชว์ศักยภาพการเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้มาตรฐานฟาร์มกุ้ง GAP  และเป็นแหล่งผลิตกุ้งเพื่อการขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งในเรื่องของราคา การเพิ่มช่องทางการตลาด การจับคู่ทางการค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค สนับสนุนการยกระดับอาหารไทยโดยใช้กุ้งเป็นวัตถุดิบหลัก  เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  จังหวัดสมุทรสาคร  จึงขอเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 ตอน อร่อย สุด…สุด@ สมุทรสาคร  ซึ่งเรียกกันได้ว่ายก กุ้ง…เป็นๆ…สดๆ ส่งตรงจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน  GAP ของพี่น้องเกษตรกรมาขายในราคาถูกกว่าในท้องตลาดกันเลยที่ อีกทั้งลิ้มรสเมนูอาหารที่ทำจากกุ้ง แบบถูกสุด..สุด..เมนูละ 59 บาท เท่านั้น  รับรองความสด สะอาด อร่อยอย่างปลอดภัยแน่นอน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าส่งตรงจากโรงงานอุตสาหกรรม  ผลผลิตทางการเกษตร  สินค้าโอทอปขึ้นชื่อ  สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด และอื่นๆ อีกมากมาย   อย่าลืม….มาช่วยกันอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร  สินค้าจากชุมชน  ของดีเด่นดังของจังหวัดสมุทรสาคร กันได้ภายในงานเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคมถึง 2 กันยายนนี้ ได้ที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร  บอกได้เลยงานนี้ “ต้องห้ามพลาด” 1 ปีจัด 4 วัน เท่านั้น กับเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร

s - เทศกาลกินกุ้ง-03

s - เทศกาลกินกุ้ง-04

s - เทศกาลกินกุ้ง-05

สุเมธ/ภาพ/ข่าว