แถลงข่าวการจัดงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2562

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

ที่บริเวณริมคลองดำเนินสะดวก หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2562 โดยมีพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว ร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้ และมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอบ้านแพ้ว สื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

footer_master

โดยทางด้านนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า อำเภอบ้านแพ้ว มีผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดออกสู่ตลาดเช่น มะพร้าว มะนาวชมพู่ ลำไย องุ่น กล้วยน้ำว้า แก้วมังกร ปลาสลิด ฯลฯ โดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเป็นพันธ์ต้นซึ่งการจัดงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียง ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกภาคส่วน โดยภายในงานจะมีกิจกรรม การจัดประกวดพืชผลทางการเกษตร, การประกวดไก่พื้นเมืองประเภทสวยงาม, การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแต่ละตำบล เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ  และการจำหน่ายผลไม้ พันธุ์ไม้ ผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงในราคาถูก และการจำหน่ายสินค้าโอทอปที่ขึ้นชื่อของอำเภอ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวงาน เกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2562โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -31 มีนาคม 2562 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

footer_master

footer_master

footer_master

สุเมธ/ภาพ/ข่าว